Facebook
RSS
Print

Muutused lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise korras

20.02.2018

1. jaanuarist 2018 muutuvad osaliselt lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise tingimused. Varasemalt sotsiaal- ja tervishoiuameti pädevuses olnud toetuse korraldamine ja selle üle arvestuse pidamine läheb üle haridus- ja kultuuriametile. Taotluse vorm ja esitamise tingimused ei muutu. Toetust makstakse edaspidi nende laste eest, kes on arveldamiseks oleva kuu 10. kuupäevaks koos vähemalt ühe vanemaga Rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud, seega laieneb ka neile lastele, kel vaid üks vanematest on Viimsi valla registris. Samuti muudetakse toetuse suuruse arvestamise metoodikat. Edaspidi arvestatakse toetuse suurust järgmiselt:

  1. Lapsehoiu teenuse eest arvestatakse toetust 80% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetuse maksimummäär, juhul kui mõlemad lapsevanemad on Viimsi valla registris;
  2. Lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.
  3. Alates 01.03.2018 tõuseb lapsehoiu toetuse maksimummäär 260 euroni.

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda haridus- ja kultuuriameti poole:
Svetlana Kubpart, alushariduse spetsialist
svetlana dot kubpart at viimsivv dot ee, tel: 6028844.

Loe veel: Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord alates 01.01.2018

Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 72 "Lapsehoiu toetuse määra kinnitamine"

Alustab koolitusgrupp teismeliste vanematele

16.02.2018

Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet kutsub koolitusele kõiki, kes on huvitatud headest suhetest oma teismelise lapsega ning vanemlusoskuste arendamisest. Teemaõhtud toimuvad kolmel kolmapäeval: 14., 21. ja 28. märtsil 2018 algusega kell 18 Viimsi keskkooli ruumides (Randvere tee 8, Haabneeme alevik). Osalejale on koolitus tasuta!


Loe veel

Lugupeetud lapsevanemad!

13.02.2018

Märtsikuus alustame taas munitsipaallasteaia rühmade komplekteerimisega uueks õppeaastaks. Palume kõigil vanematel, kes on lisanud oma lapse munitsipaallasteaia järjekorda, üle vaadata oma kontaktandmed haridusteenuste süsteemis Arno (http://piksel.ee/arno/viimsi). Muudatusi taotluses saab teha kuni komplekteerimise alguseni.


Loe veel

12.02.2018

Taotluste vastuvõtt 1. klassi astujatele algab 1. märtsil

09.02.2018

1. märtsil algab taotluste vastuvõtt 1. klassi astujatele, selleks on Viimsi vallas võetud kasutusele e-keskkond ARNO. Kuidas seal täpsemalt toimida ja samuti koolikohtade määramisest räägime lähemalt infotunnis, mis toimub 19. veebruaril kell 18 Viimsi kooli aulas.
Kõik huvilised on oodatud!

Haridus- ja kultuuriamet 

Talihooldest

08.02.2018

Täna õhtul ja öösel sadas alla Viimsis rekordkogus lund, piirkonniti 6-17 cm. Selline lume kogus annab aluse rasked ilmaolud välja kuulutada (katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 10 cm lund nelja tunni jooksul – Põhja-Viimsis tuli 2 tunni jooksul kohati 15 cm lund, esines tuisku).


Loe veel

Teade Leader programmi avanevast taotlusvoorust Rae, Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas

05.02.2018

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab uue perioodi kolmanda taotlusvooru kõigi meetmete raames. Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt uues PRIA e-teenuse keskkonnas (Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna alt). Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema Jõelähtme, Viimsi või Rae vallas. Projektid peavad vastama „Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2015-2020“ ja maaeluministri määrusele 3.november 2017 nr 18.


Loe veel

Vanemad Teated
07.11.2017| Uus valitsus
26.09.2017| Puulehtede äravedu

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt