Facebook
RSS
Print

Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks 22.mail

13.04.2018

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Pringi küla üldkoosoleku külavanema valimiseks 22. mail 2018 algusega kell 19.00 Rannarahva Muuseumis (Nurme tee 3).


Loe veel

Hajaasustuse programm 2018

09.04.2018

9. aprillil 2018 algas üleriigiline hajaasustuse programmi taotlusvoor. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Viimsi vallas kuuluvad hajaasustusega piirkondade hulka Naissaar, Prangli ja Kräsuli. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 11. juunil 2018.


Loe veel

Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimine

06.04.2018

16. aprillil 2018 alustab Viamer Grupp OÜ Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimistöödega. Seoses sellega alates 16.04.2018 tavaliiklusele ristmik suletakse. Liiklus lubatud ühistranspordile, jalakäijatele ja operatiivsõidukile. Liiklus reguleeritakse fooridega. Tööde teostamise periood aprill – august 2018.

Vabandame tekkivate ebamugavuste tekitamise eest ja palume mõistvat suhtumist.

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 7. istung 10. aprillil kell 15:00 Viimsi vallamajas

05.04.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 7. istungi, mis toimub 10. aprillil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimine

04.04.2018

16. aprillil 2018 alustab Viamer Grupp OÜ Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimistöödega.
Tööde käigus rajatakse pöörderidadega foorjuhitav ristmik, mis rahustab piirkonna liikluskeskkonda, tõstab liiklusohutust ning suurendab ristmiku läbilaskevõimet.


Loe veel

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks avati taotlusvoor

02.04.2018

Viimsi Vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Taotluse esitamise tähtaeg on 29.04.2018.


Loe veel

Algavad ettevalmistustööd Vana-Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimiseks

28.03.2018

Suuremamahulised rekonstrueerimistööd algavad 28.03.2018. Rekonstrueerimistöödega kaasnevad liikluspiirangud ja muudatused. Võimalikest liikluskorralduslikest muudatustest teavitame täiendavalt.


Loe veel

Alates 1. aprillist muutub siseliin V3

27.03.2018

Senine 14:20 väljumine Viimsi keskusest on nihutatud 5 min varasemaks ning alates 2. aprillist väljub buss Viimsi keskuse peatusest 14:15. Lisandub väljumine kell 14:30.


Loe veel

Vanemad Teated
12.02.2018| Projekti lõpparuanne
08.02.2018| Talihooldest
07.11.2017| Uus valitsus

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt