Facebook
RSS
Print

Tammepõllu tee osaline sulgemine

Seoses Tammepõllu tee ja taristu rekonstrueerimistöödega suletakse osaliselt Tammepõllu tee Heldri tee poolne lõik vahemikus 23.03.-30.03.12018. Palume jälgida ehitusaegset liiklusskeemi ning juhinduda ehitaja korraldustest.
Liikluskorraldus Tammepõllu teel.
Tammepõllu tee 23 ja 25 kortermajade ajutine/osaline parkimine on korraldatud Heldri teel.
Tammepõllu tee 23 ja 25 korterite ajutine parkla.
Töid teostab YIT Infra Eesti AS (objektijuht Halmar Heinmets – tel 5395 4144)  ning omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (Urmas Koks – tel 5623 0727).

    Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 avalikustamine

Viimsi Vallavalitsus avalikustas Viimsi valla teedevõrgu arengukava aastateks 2018-2028 eelnõu selle I lugemise järgselt volikogu 13.03.2018 istungil.

  • Viimsi valla teedevõrgu arengukava aastateks 2018-2028 eelnõuga saab tutvuda SIIN

Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 29.03.2018 kirjalikult   e-posti aadressil: arengukava at viimsivv dot ee .Raamatupidaja (palgaarvestaja) konkurss

20.03.2018

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud

RAAMATUPIDAJAT 

Teenistusülesanded:

Raamatupidaja peamisteks ülesanneteks on valla haridusasutuste töötasude arvestus ning sellega seonduva aruandluse koostamine ja esitamine


Loe veel

Raamatupidaja konkurss

20.03.2018

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud

RAAMATUPIDAJAT 

Teenistusülesanded:

Raamatupidaja peamisteks ülesanneteks on põhivara, inventari ja rahaliste vahendite arvestus ning ostu- ja müügiarvete haldus.


Loe veel

Viimsi Keskkooli direktori konkurss

20.03.2018

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi VIIMSI KESKKOOLI DIREKTORI ametikohale ja ootab oma kooliperre teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti


Loe veel

Viimsisse tuleb tipp-tasemel Noorte Talentide Kool

14.03.2018

Viimsi Vallavalitsus on alustanud kaasaegse innovatsioonikeskuse - Noorte Talentide Kooli tegevuse planeerimist. Uue huvikooli eesmärk on viia kokku erinevad innovatsiooni maailmad, soodustada kunsti- ja muusikahariduse omandamist ning võimaldada rahvusvahelisel tasandil hinnatud huvihariduse omandamist.


Loe veel

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 6. istung 13. märtsil kell 15:00 Viimsi vallamajas

08.03.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 6. istungi, mis toimub 13. märtsil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Karulaugu tee rekonstrueerimine

06.03.2018

Märtsis algab Karulaugu tee rekonstrueerimine lõigul Viimsi kool kuni Randvere tee. Tööde eesmärgiks on Karulaugu tee sõidutee uuendamine, täiendavate parkimiskohtade ehitus, jalg- ja jalgrattatee ning teevalgustuse rajamine. Tööde piirkonnas muutub ehituse ajal liikluskorraldus. Tööd toimuvad märtsi esimesest poolest kuni juuni lõpuni. Töid teostab Altos Teed OÜ. Palume mõistvat suhtumist. 

 

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

06.03.2018

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“. Planeeringu eesmärk on luua alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile.


Loe veel

Vanemad Teated
12.02.2018| Projekti lõpparuanne
08.02.2018| Talihooldest
07.11.2017| Uus valitsus

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt