Facebook
RSS
Print

Endise Piilupesa lasteaia hoone lammutamine

21.06.2018

Esmaspäeval, 25. juunil 2018 algavad endise Piilupesa lasteaia hoone (Kaluri tee 10) lammutamise ettevalmistustööd.

Lammutamise vajaduse tingis hoone halb tehniline olukord (sh tervisele ohtlikud seenkahjustused) ning tõdemus, et mahajäetud hoone on kogukonnale ohtlik. Politsei on viidanud asjaolule, et noored tavatsevad ehitises sees käia, lõhkuda ning narkootikume tarvitada. Avade kinnipanemine ei anna tulemust, kuna need lõhutakse uuesti.

Eesmärk on likvideerida ohtlik ehitis, et tagada kogukonnale turvaline elukeskkond. Lisaks sellele on kinnistuomaniku sõnul huvilisi, kes sooviksid kinnistule ehitada vanadekodu. Uue hoone projekti menetlemisel püüab vald seista hea selle eest, et kasutataks varasemale ehitisele sarnast arhitektuuri või elemente sellest, et säiliks kogukonnale emotsionaalselt väärtusliku ehitise dimensioon.

Viimsi Vallavalitsus kuulutas välja Noorte Talentide Kooli arhitektuurivõistluse

18.06.2018

Viimsi Vallavalitsus on seadnud eesmärgiks olla üks tugevamaid kohaliku omavalitsuse haridussüsteeme ning alustanud jõuliselt seatud eesmärgi elluviimist. Viimsi Riigigümnaasiumi tulek nõuab vallalt ka huvihariduse võimaluste parendamist, et soovijatel oleksid mitmekülgsed võimalused kvaliteetse huvitegevusega tegelemiseks. Selleks on alustatud ettevalmistusi Viimsi Noorte Talentide Kooli rajamiseks. Kooli eesmärk on tagada sünergiline koostöö valla koolide ning huvihariduse vahel.

Koostöös Eesti Arhitektide Liiduga on välja kuulutanud Viimsi Noorte Talentide Kooli arhitektuurivõistlus, mille eesmärk on koondada hästi funktsioneerivasse, kaasaegsesse ning arhitektuuriliselt kõrgetasemelisse hoonetekompleksi huvikool koos kõigi vajalike funktsioonidega.


Loe veel

Valiti Muuga külavanem

16.06.2018

16. juunil 2018 toimunud Muuga küla üldkoosolekul valiti külavanemaks Andrus Pihel.

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istung 19. juunil kell 15:00 Viimsi vallamajas

14.06.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istungi, mis toimub 19. juunil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Bussiliinide sõidugraafikute muudatused

01.06.2018

Seoses bussiliini nr 38 ja Leppneeme – Kelnase vahelise laevaliini sõiduplaani muudatustega, muutuvad alates 01.06.2018 sõiduplaanid tööpäeval liinidel V2 ning V8 ja pühapäeval liinidel V2 ja V9.

Alates 1. juunist läheb Tallinna ühistransport üle suvisele töökorraldusele, millega seoses muutuvad ka bussiliinide nr 1A ja 49 sõiduplaanid. Sõiduplaanid: www.peatus.ee

Valiti Pringi külavanem

22.05.2018

22. mail 2018 toimunud Pringi küla üldkoosolekul valiti külavanemaks Kadri Käärt.

Loeng teemal „Eesti looduskaitse kujunemine, Viimsi kaitsealad ja nende tulevik!“

08.05.2018

 Neljapäeval 17. mail 2018 kell 18.00 on kõik huvitatud oodatud RMK Viimsi Külastuskeskusse (Rohuneeme tee 29) kuulama loengut teemal „Eesti looduskaitse kujunemine, Viimsi kaitsealad ja nende tulevik!“


Loe veel

Vanemad Teated
12.02.2018| Projekti lõpparuanne
08.02.2018| Talihooldest
07.11.2017| Uus valitsus