Facebook
RSS
Print

Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 avalikustamine

Viimsi Vallavalitsus avalikustas Viimsi valla teedevõrgu arengukava aastateks 2018-2028 eelnõu selle I lugemise järgselt volikogu 13.03.2018 istungil.

  • Viimsi valla teedevõrgu arengukava aastateks 2018-2028 eelnõuga saab tutvuda SIIN

Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 29.03.2018 kirjalikult   e-posti aadressil: arengukava at viimsivv dot ee .Viimsisse tuleb tipp-tasemel Noorte Talentide Kool

14.03.2018

Viimsi Vallavalitsus on alustanud kaasaegse innovatsioonikeskuse - Noorte Talentide Kooli tegevuse planeerimist. Uue huvikooli eesmärk on viia kokku erinevad innovatsiooni maailmad, soodustada kunsti- ja muusikahariduse omandamist ning võimaldada rahvusvahelisel tasandil hinnatud huvihariduse omandamist.


Loe veel

Heldri tee osaliselt suletud 14.-21.märts

13.03.2018

Seoses Tammepõllu tee ja taristu rekonstrueerimistöödega suletakse osaliselt Heldri tee vahemikus 14.03.-21.03.2018. Palume jälgida ehitusaegset liiklusskeemi ning juhinduda ehitaja korraldustest.
Töid teostab YIT Infra Eesti AS ning omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 6. istung 13. märtsil kell 15:00 Viimsi vallamajas

08.03.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 6. istungi, mis toimub 13. märtsil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Karulaugu tee rekonstrueerimine

06.03.2018

Märtsis algab Karulaugu tee rekonstrueerimine lõigul Viimsi kool kuni Randvere tee. Tööde eesmärgiks on Karulaugu tee sõidutee uuendamine, täiendavate parkimiskohtade ehitus, jalg- ja jalgrattatee ning teevalgustuse rajamine. Tööde piirkonnas muutub ehituse ajal liikluskorraldus. Tööd toimuvad märtsi esimesest poolest kuni juuni lõpuni. Töid teostab Altos Teed OÜ. Palume mõistvat suhtumist. 

 

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

06.03.2018

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“. Planeeringu eesmärk on luua alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile.


Loe veel

Algas taotluste vastuvõtt 1.klassi astujatele

01.03.2018

1. märtsil algas taotluste vastuvõtt 1. klassi astujatele, selleks on Viimsi vallas võetud kasutusele e-keskkond ARNO. Avaldusi 1. klassi minemiseks saab esitada e-keskkonnas Arno 01.03.2018-31.03.2018, lingilt http://piksel.ee/arno/viimsi. Sisse saab logida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Taotluse esitamisel palume üle kontrollida oma kontaktandmed.

Haridus- ja kultuuriamet

Viimsi õpilasmalevasse saab registreerida alates 5. märtsist

28.02.2018

Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet, ehitus- ja kommunaalamet koostöös noortekeskustega ning Viimsi ettevõtetega korraldavad tänavu kaks õpilasmaleva vahetust. Sel aastal võtab Viimsi õpilasmalev tööle kuni 120 valla noort vanuses 13 – 20 aastat. Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 14. juunist 27. juunini ja teine vahetus 6. augustist 17. augustini.

Malevasse saab registreerida elektroonilises veebikeskkonnas:

1. vahetus - https://form.jotformeu.com/80443058831354

2. vahetus - https://form.jotformeu.com/80453309231348


Loe veel

Vanemad Teated
12.02.2018| Projekti lõpparuanne
08.02.2018| Talihooldest
07.11.2017| Uus valitsus

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt