Facebook
RSS
Print

Viimsi Vallavolikogu kehtestas huvihariduse ja huvitegevuse maksmise korra

15.12.2017

12. detsembri volikogu kinnitas huvihariduse ja -tegevuse maksmise korra, mille alusel on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elaval 7-19- aastasel noorel (ka üks lapsevanem peab olema rahvastikuregistri järgi valla elanik) võimalus taotleda huvihariduses või -tegevuses osalemiseks toetust.


Loe veel

Kandideeri ehitus- ja kommunaalameti juhatajaks

13.12.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

loodava EHITUS- JA KOMMUNAALAMETI JUHATAJA leidmiseks 

Ehitus- ja kommunaalameti juhataja ülesanded on Viimsi valla haldusterritooriumil ümberkujundamisel tekkiva ehitus- ja kommunaalameti juhtimine ja teenistujatele määratud ülesannete täitmise tagamine.


Loe veel

Kandideeri sisekontrolöriks

13.12.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi asjatundliku

 SISEKONTROLÖRI leidmiseks

Sisekontrolöri eesmärk on Viimsi vallavalitsuse sisekontrolli süsteemi ja avaliku teenistuse eetika tugevdamine sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve alase tegevuse korraldamise kaudu ning suurendada kindlustunnet, et vallavalitsuses ja valla asutustes võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade mõistliku kasutamise.


Loe veel

Viimsi uus spordikeskus sai nurgakivi

12.12.2017

Täna asetati nurgakivi Viimsi valla ja erasektori ühisprojektina valmivale 11500 ruutmeetri suurusele Karulaugu spordikeskusele, mis parandab märkimisväärselt piirkonna laste ja täiskasvanute sportimisvõimalusi.


Loe veel

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 4. istung 12. detsembril kell 15:00 Viimsi vallamajas

07.12.2017

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 4. istungi, mis toimub 12. detsembril 2017 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Volikogu esimehe pöödumine volikogu liikmete poole

29.11.2017

29. novembril toimus Viimsi Vallavolikogu erakorraline koosolek, kus volikogu esimees Taavi Kotka tegi pöördumise volikogu liikmete poole. 

Loe pöördumist:


Loe veel

Kandideeri järelevalveinspektoriks

29.11.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi asjalikku ja pühendunud 

JÄRELEVALVEINSPEKTORI leidmiseks

Järelevalveinspektori peamised ametiülesanded on Viimsi valla haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine teede, liikluse, kaevetööde, kommunikatsioonide (kraavid) ja heakorra valdkondades. Lisaks välireklaamide kontroll ja kohalike maksude maksuhalduri töö, ettekirjutuste koostamine, väärteomenetluste läbiviimine ja muud järelevalvelise iseloomuga ülesanded.


Loe veel

Vanemad Teated
07.11.2017| Uus valitsus
26.09.2017| Puulehtede äravedu


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 08.01.2018


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 15.01.2018

 
Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 14.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt