Facebook
RSS
Print

2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Missugused muutused on tulemas sotsiaalvaldkonnas? Toetused, hüvitised ja alampalk kasvavad, haigekassa eelarvesse tuleb raha juurde, vanaduspenisone hakatakse ülemaailmselt eksportima ja riik toetab matuseid. Loe lisa.Mailis Alt: Omavalitsused vajavad rohkem kliendikeskset suhtumist

PRESSITEADE
15.01.2018

Täna toimub Viimsi kinos Viimsi valla tulubaasi suurendamise pilootprojekti lõpuseminar. Viimsi Vallavalitsuse arendusjuhi hinnangul on tegemist olulise arenguprojektiga, mis võimaldab senisest paremini kasutada ja analüüsida riiklikke andmeid ning nende põhjal pakkuda elanikele kvaliteetset klienditeenindust. 
“Viimsi valla tulubaasi suurendamise projektil oli kaks peamist eesmärki. Esiteks tehakse ettepanekud Viimsi tulubaasi kasvatamiseks vähemalt 3% (850 000 eurot) aastas ja teiseks visualiseeritakse Viimsi tulubaasi andmeid,” sõnab Viimsi Vallavalitsuse arendusjuht Mailis Alt. “Soovisime leida uusi lahendusi, läbi ärianalüüsi, kuidas valla tulubaasi tõsta ning tulevikus paremini ka klienti ehk siis elanikku kaasata ning tema jaoks kvaliteetsemaid juhtimisotuseid teha,” lisab Alt. Siim Kallas: Kohalike omavalitsuste rahastamise poliitika vajab reformi

PRESSITEADE
15.01.2018

Täna toimub Viimsi kinos Viimsi valla tulubaasi suurendamise pilootprojekti lõpuseminar. Viimsi vallavanema Siim Kallase hinnangul tuleb kohalike omavalitsuste rahastuspoliitika üle vaadata ning ajakohastada.
“Inimeste sissetulekud ei ole enam ammu ainult palgapõhised, vaid sissetuleku allikaid on mitmeid k.a dividenditulu, mis kohaliku omavalitsuse tulubaasi ei laeku. Kui aastal 2002 oli ca 26 000 inimest, kes Eesti riigis võttis dividenditulu, siis aastal 2017 oli see arv juba üle 70 000 inimese,” sõnab Kallas. “Ideaalis võiksid omavalitsused olla täielikult isemajandavad, mis tähendab, et senisest enam tuleb mõelda, kuidas tulu sisse tuua, mitte ainult rahade ümberjagamisega tegeleda.” 17.01.2018

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev

02.01.2018

3. jaanuaril möödub 98 aastat hetkest, mil Eesti – Nõukogude Venemaa rindel vaikisid relvad. Eesti oli ohvrite hinnaga kindlustanud endale riigina püsimajäämise. Vabadussõja lahinguväljadel oli langenud üle kahe tuhande võitleja, haavadesse-haigustesse suri teist sama palju. Ühtekokku kaotas Eesti üle kuue tuhande inimese surnuna, haavatuid oli kaksteist tuhat.

Koos teistega üle Eesti tähistab Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva Viimsi vald.

Kell 13 asetab Viimsi vallavanem Siim Kallas pärja kindral Johan Laidoneri ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juurde Viimsi Mõisa pargis. Osalevad Kindral Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste, Kaitseliidu ning Naiskodukaitse esindajad. 

Viimsi Vallavalitsus

 

Muutused lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise korras

29.12.2017

1. jaanuarist 2018 muutuvad osaliselt lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise tingimused. Varasemalt sotsiaal- ja tervishoiuameti pädevuses olnud toetuse korraldamine ja selle üle arvestuse pidamine läheb üle haridus- ja kultuuriametile. Taotluse vorm ja esitamise tingimused ei muutu. Toetust makstakse edaspidi nende laste eest, kes on arveldamiseks oleva kuu 10. kuupäevaks koos vähemalt ühe vanemaga Rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud, seega laieneb ka neile lastele, kel vaid üks vanematest on Viimsi valla registris. Samuti muudetakse toetuse suuruse arvestamise metoodikat. Edaspidi arvestatakse toetuse suurust järgmiselt:

  1. Lapsehoiu teenuse eest arvestatakse toetust 80% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetuse maksimummäär, juhul kui mõlemad lapsevanemad on Viimsi valla registris;
  2. Lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda haridus- ja kultuuriameti poole:
Svetlana Kubpart, alushariduse spetsialist
svetlana dot kubpart at viimsivv dot ee, tel: 6028844.

Loe veel: Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord alates 01.01.2018

Algamas on Tammepõllu tee ja taristu rekonstrueerimise tööd

18.12.2017

Tööde eesmärgiks on Tammepõllu tee sõidutee laiendamine ning jalg- ja jalgrattatee rajamine seoses rajatava Viimsi Riigigümnaasiumiga. Samuti on ette nähtud riigigümnaasiumi juurest sajuveekollektori välja ehitamine kuni mereni ning sellega seoses katete taastamine Heldri teel, Männi teel ning Männi põik ja Kase põik tänavatel. Tööde piirkonnas kehtestatakse ehitusaegne liikluskorraldus. Tööd toimuvad vahemikus 27.12.2017 kuni 31.05.2018. Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS.

Palume mõistvat suhtumist seoses võimalike ehitusaegsete ebameeldivustega. Kajastame ehitustööde kulgemist ka järgnevates Viimsi Teatajates.

Kommunaalamet

Viimsi Vallavolikogu kehtestas huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise korra

15.12.2017

12. detsembri volikogu kinnitas huvihariduse ja -tegevuse toetuse maksmise korra, mille alusel on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elaval 7-19- aastasel noorel (ka üks lapsevanem peab olema rahvastikuregistri järgi valla elanik) võimalus taotleda huvihariduses või -tegevuses osalemiseks toetust.


Loe veel

Viimsi uus spordikeskus sai nurgakivi

12.12.2017

Täna asetati nurgakivi Viimsi valla ja erasektori ühisprojektina valmivale 11500 ruutmeetri suurusele Karulaugu spordikeskusele, mis parandab märkimisväärselt piirkonna laste ja täiskasvanute sportimisvõimalusi.


Loe veel

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 4. istung 12. detsembril kell 15:00 Viimsi vallamajas

07.12.2017

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 4. istungi, mis toimub 12. detsembril 2017 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Vanemad Teated
07.11.2017| Uus valitsus
26.09.2017| Puulehtede äravedu

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt