Facebook
RSS
Print

Hädaolukordade mõjude leevendamine Läänemere regiooni sadamates 2016-2019

22.03.2017

Hajaasustuse programmi 2016. aasta toetuse taotluse rahuldamine

11.08.2016

Lähtudes riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirja nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument“ punktist 16.5, Viimsi Vallavalitsus teatab, et rahuldas taotleja Mare Lehtla ja kaastaotleja Peedo Lehtla hajaasustuse programmi toetuse taotluse projektile „Männiku tee 7 autonoomne elektrisüsteem“ summas 8 321,46 eurot (Viimsi Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldus nr 500).

Loe programmi kohta lisaks: www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm


Arhiiv