Facebook
RSS
Print

Hajaasustuse programm 2018

09.04.2018

9. aprillil 2018 algas üleriigiline hajaasustuse programmi taotlusvoor. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Viimsi vallas kuuluvad hajaasustusega piirkondade hulka Naissaar, Prangli ja Kräsuli. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 11. juunil 2018.


Loe veel

Viimsi valla eelarvestrateegia

23.09.2017

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine (vastu võetud 19.09.2017 määrusega nr 13)


Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020 (vastu võetud VV 31.03.2015 määrusega nr 6) - kehtetu redaktsioon!

Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020 PROJEKT ;  määruse eelnõu

 Viimsi valla eelarvestrateegia 2015-2020 (vastu võetud VV 21.01.2014 määrusega nr 4) - kehtetu redaktsioon!

Viimsi valla eelarvestrateegia 2015-2020 projekt (07.01.2014)

 Viimsi valla eelarvestrateegia 2014-2020 (kinnitatud VV 14.05.2013 määrusega nr 11) - kehtetu redaktsioon!

Hädaolukordade mõjude leevendamine Läänemere regiooni sadamates 2016-2019

22.03.2017

Viimsi alevikus transpordimaa nimetuse muutmine

18.01.2016

Viimsi Vallavalitsus teavitab Viimsi alevikus Nelgi tee L2 katastriüksuse, mille sihtotstarve on transpordimaa, nimetuse muutmisest.

Ettepanek on määrata katastriüksuse nimetuseks Hüatsindi tee.

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 12.02.2016 e-posti aadressil estella-marie dot koiv at viimsivv dot ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Väikesadamale nimetuse määramine Prangli saarel

11.01.2016

Viimsi Vallavalitsus teavitab Prangli saarel, Lääneotsa külas, Mölgisilla kinnistul olevale väikesadamale nimetuse määramisest.

Ettepanek on määrata väikesadama nimetuseks Prangli Lõunasadam.

Täiendavat informatsiooni  ja ettepanekuid saab esitada kuni 25.01.2016 e-posti aadressil estella-marie dot koiv at viimsivv dot ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

 


Arhiiv

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt