Facebook
RSS
Print

VIIMSI VALLAVALITSUS

27.02.2015

Tel:+372 6028 800
Faks:+372 6028 801
E-post:info at viimsivv dot ee
 
Tööaeg vallavalitsuses:Vastuvõtu ajad:
E8.30-18.00E 14.00-17.30
T-N8.30-17.00N  9.00-12.00 ja 14.00-17.00
8.30-16.00 
  
Registrikood 75021250,
Swedbank a/a 221010936477, IBAN: EE182200221010936477
Nordea Pank 17002666794, IBAN: EE111700017002666794

Viimsi Vallavalitsuse liikmed

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00
eelregistreerimisega tel 6028 803

ametikoht
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
vallavanem
6028 803
 Jan Treikõrgem, õigusteadus
abivallavanem6028 803Andres Kaarmannkõrgem, õigusteadus
abivallavanem6028 803Andres Tollikõrgem
abivallavanem
6028 803Mati Mätlikkõrgem, õigusteadus
vallavalitsuse liige, rahandusameti juhataja6028 803Tähve Milt

kõrgem, põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine

Vallavalitsuse liikmete tööjaotus

VALLAKANTSELEI

Vallasekretäri vastuvõtu ajad:E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
vallasekretär
6028 803
Kristi Tomingas
rakenduslik kõrgem, õigus
6028 803
Gunnar Kender
kõrgem, õigusteadus
6028 803
Merit Renlund
kõrgem, õigusteadus
6028 872
 
 
klienditeeninduse juht
6028 800
Irja Roots
keskeri, tehnik-tehnoloog
6028 806
Katrin Jalast
kesk, perekonnaseisuametnik
6028 803
Terje Sander
kesk, perekonnaseisuametnik
järelevalveinspektor
6028 829
Märt Neppo
keskeri, politsei
6028 854
Maiu Kuul
keskeri, naiste rätsep
haldusspetsialist
6028 828
Ants Vitsut
kõrgem, automatiseerimine
bussijuht
6028 800
Ivo Illisson
kesk
Viimsi Teataja peatoimetaja6028 840Liina Rüütelkõrgem omandamisel (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
Viimsi Teatja toimetaja6028 833Meeli Müüripeal
kõrgem, ajakirjandus

 
ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
nõunik
 
Enno Selirand
kõrgem, kultuuri-haridustöö, sotsiaalpsühholoogia
kommunikatsiooni- ja arendusjuht5292992 Riina Solmanvõrdsustatud magister, pedagoogika
täiendõpe, kommunikatsioon ja turundus

 

RAHANDUSAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti põhimäärus 
rahandusameti juhataja vt vallavalitsuse liikmed

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
rahandusameti juhataja6028 803Tähve Miltkõrgem, põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
konsolideerimisgrupi finantskoordinaator6028 813Randar Lohukõrgem, ärikorraldus
6028 809
Tiina Põder
kõrgem, kaubandus-ökonoomika
6028 852
Liina Koppelkõrgem, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
6028 810
Heili Tomingas
kesk
6028 812
Sirje Paalo
keskeri, kaubatundmine, materiaaltehniline varustamine, turustamine
6028 811
Silva Trell
keskeri, pooljuhtseadmete koostaja
6028 865
Anneli Putkemaa
keskeri, raamatupidamine

KESKKONNAAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti põhimäärus

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 851
ametikoht täitmata 
6028 859Aet Põldrakenduslik kõrgem, tehnoökoloogia

MAA- JA PLANEERIMISAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 877
Erik Vest
sotsiaalteaduste magister, linnakorraldus
maakorraldaja
6028 816
Silvi Rinne
keskeri, insenergeodeesia
6028 817
Aime Proos
keskeri, insenergeodeesia
planeeringute koordinaator
6028 822
Anne Siitan
kesk
planeerimisspetsialist
6028 871
Velly Sild
kesk

EHITUSAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 821
Juhan Kuller
kõrgem, tööstus- ja tsiviilehitus
6028 850
Renee Villemson
rakenduslik kõrgem, päästeteenistus
6028 820
Rein Annuk
keskeri, arhitektuur
spetsialist
6028 856
Piret Kõo
 
6028 876
Estella-Marie Kõiv 
rakenduslik kõrgem, keskkonnakaitse 
spetsialist6028 830
Mart Kraut
kõrgem, ehitus

KOMMUNAALAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 827
Alar Mik
rakenduslik kõrgem, infosüsteemide administreerimine
6028 861
Timmo Aleksandrovrakenduslik kõrgem, teedeehitus
6028 834
Igor Ligema
kõrgem, majandus
kommunikatsioonide spetsialist6028 842Taavi Valgmäerakenduslik kõrgem, autotehnika (kõrvaleriala teeliikluse korraldus)
heakorraspetsialist
6028 853
Henry Edward Aimre
bakalaureus, sotsiaalteadus
6028 818
Lilia Tolmusk
rakenduslik kõrgem, juhiabi

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
sotsiaal- ja tervishoiu-ameti juhataja
6028 824
Reet Aljas
magister, sotsiaaltöö
6028 825
Eldi Pärdi
kesk
6028 857
Margit Stern
magister, sotsiaaltöö
6028 867
Tõnu Troonrakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö korraldus
6028 823
Thea Tänav
rakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö
lastekaitsespetsialist6028 875 Helen Alton kõrgem, sotsiaaltöö; magister, organisatsiooni-käitumine 
lastekaitsespetsialist6028 841Barbara Haagebakalaureus, sotsiaaltöö;
magister, lastekaitse ja sotsiaaltöö
hooldustöötaja Anne Talvarikeskeri, kaubatundmine, materiaaltehniline varustamine, turustamine

NOORSOO- JA HARIDUSAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti põhimäärus, üldine info tel 6028 868, e-post haridus at viimsivv dot ee

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 868
Katrin Markii
rakenduslik kõrgem, personalitöö
6028 862
Kadi Bruus
kõrgem, kehaline kasvatus
haridustöö spetsialist6028 868 Riin Suutrakenduslik kõrgem, personalitöö 

KULTUURI- JA SPORDIAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 874
Ott Kask
kõrgem, puhkpilliorkestri dirigeerimine
6028 866
Marje Plaan
kõrgem, tööstuskaupade tundmine ja kaubanduse organiseerimine
6028 860
Remo Merimaa
kõrgem, rekreatsiooni korraldus
spordirajatiste administraator 56924123Ivo Lehtmetskeskeri, ettevõtlus

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
Vallavolikogu esimees eelregistreerimisega tel 6028 802
 
ametikohtnimi ja e-posttelefonharidus ja eriala
Vallavolikogu esimeesPriit Robas6028802  
Vallavolikogu aseesimees

Kristina Kams

6028802 
vallavolikogu kantselei juhatajaBirgit Mägi6028802kõrgem, õigusteadus