Facebook
RSS
Print

Ametnike haridus ja eriala

05.02.2018

ametikoht

nimi

haridus ja eriala

VALLAKANTSELEI

Vallasekretär

Kristi Tomingas

rakenduslik kõrgem, õigus

Jurist

Merit Renlund

kõrgem, õigusteadus

Õigusnõunik

Gunnar Kender

kõrgem, õigusteadus

Kantselei peaspetsialist

Terje Sander

kesk, perekonnaseisuametnik

Rahvastikuregistri spetsialist

Katrin jalast

kesk, perekonnaseisuametnik

RAHANDUSAMET

Rahandusameti juhataja

Randar Lohu

kõrgem, ärikorraldus

Peaökonomist

Liina Koppel

kõrgem, ehituse ökonoomika ja organiseerimine

KESKKONNA- JA PLANEERIMISAMET

Keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

Erik Vest

sotsiaalteaduste magister, linnakorraldus

Geodeesia- ja geoinfo peaspetsialist

Aime Proos

keskeri, insenergeodeesia

Maakorralduse spetsialist

Eve Leesment

kõrgem, maakorraldus

Maamaksu spetsialist Stella Laur kõrgem, maakorraldus
Tehnovõrkude registri spetsialist Marek Viiklaid kõrgem, hüdrograafia

Aadressiandmete spetsialist

Estella-Marie Kõiv

rakenduslik kõrgem, keskkonnakaitse

Keskkonnaspetsialist

Aet Põld

rakenduslik kõrgem, tehnoökoloogia

Keskkonnateenistuse   peaspetsialist

Liisi Arm

magister, hajaenergeetika

Keskkonna järelevalveinspektor Heidi Tiikoja magister, keskkonnakorraldus

Planeeringute peaspetsialist

Kairi Mänd

magister, geoökoloogia

Planeeringute koordinaator

Anne Siitan

kesk

EHITUS- JA KOMMUNAALAMET

Ehitus- ja kommunaalameti juhataja Tiia-Liis Jürgenson kõrgem, jurist

Ehitusteenistuse peaspetsialist

Jüri Kurba

magister, elektriinsener

Arhitekt

Kaja Kuldkepp

magister, arhitektuur

Ehituslubade vanemspetsialist Viktoria Urb kõrgem, sadamainsener

Ehituslubade spetsialist

Piret Kõo

kutsemagister, arhitektuur

Ehituslubade spetsialist Piret Haas kõrgem, tööstus- ja tsiviilehitus
Tehnovõrkude spetsialist Mart Kraut kõrgem, ehitus

Järelevalveteenistuse peaspetsialist/jurist

Karin Laugas

kõrgem, õigusteadus

Järelevalveinspektor

Mari-Liis Kivirand

kesk, kõrgem omandamisel, kinnisvara korrashoid

Järelevalveinspektor Viktor Beresnev magister, keskkonnatehnoloogia
Järelevalveinspektor Raido Kübarsepp rakenduslik kõrgem, päästeteenistus

Kommunaalteenistuse peaspetsialist

Alar Mik

rakenduslik kõrgem, infosüsteemide administreerimine

Transpordi spetsialist

Imre Saar

tehnikateaduste magister, transporditehnika

Teedespetsialist

Timmo Aleksandrov

rakenduslik kõrgem, teedeehitus

Merendusspetsialist

Igor Ligema

kõrgem, majandus

Kommunikatsioonide spetsialist

Taavi Valgmäe

rakenduslik kõrgem, teedeehitus; autotehnika (kõrvaleriala teeliikluse korraldus)

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET

Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

Kairi Avastu

magister, sotsiaalteadused

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Tõnu Troon

rakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltööspetsialist

Margit Stern

magister, sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist Katre Reilent magister, sotsiaaltöö

Sotsiaalregistri spetsialist

Eldi Pärdi

kesk

Lastekaitse peaspetsialist

Thea Tänav

rakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist

Grete Bobkin

kõrgem, sotsiaalteadused, lastekaitse

Lastekaitsespetsialist

Sandra Hommuk-Silla

kõrgem, sotsiaaltöö ja lastekaitse

HARIDUS- JA KULTUURIAMET

Haridus- ja kultuuriameti juhataja Ermo Mäeots kõrgem, kultuurinõuniku, näitejuhi eriala

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Kadi Bruus

kõrgem, kehaline kasvatus

Üldhariduse spetsialist Aet Tampuu kõrgem, koorijuhtimine

Alushariduse spetsialist

Svetlana Kubpart

sotsiaalteaduste magister, hariduskorraldus

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Ott Kask

kõrgem, puhkpilliorkestri dirigeerimine

Kultuuritöö koordinaator

Marje Plaan

kõrgem, tööstuskaupade tundmine ja kaubanduse organiseerimine


Andmed on avaldatud avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkti 6 alusel.
Töölepinguga töötajate haridus ja eriala ei kuulu avaldamisele.

Töölepingulised on järgmised töökohad:
arendusjuht, kantselei spetsialist, personalijuht, hankespetsialist, infospetsialist, haldusspetsialist, arhivaar, infotehnoloogiateenistuse peaspetsialist, süsteemiadministraator, kommunikatsioonijuht, Viimsi Teataja peatoimetaja, Viimsi Teataja toimetaja, finantsist, pearaamatupidaja, raamatupidajad, keskkonna- ja planeerimisameti referent, kommunaalameti referent, huvihariduse ja sporditöö koordinaator, spordirajatiste administraator, nõunikud.

Viimsi valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt