Facebook
RSS
Print

Viimsi valla haridusvõrgu 2016-2020 arengukava eelnõu

12.10.2016

Viimsi Vallavalitsus on avalikustanud Viimsi valla haridusvõrgu 2016-2020 arengukava eelnõu.

Viimsi Vallavolikogu 11.10.2016.a istungil I lugemise läbinud arengukava eelnõuga saab tutvuda SIIN.

Arengukava Lisa 1 - Viimsi valla haridusvaldkonna olukorra analüüs.

Koolivaheajad Viimsi valla üldhariduskoolides 2016/2017. õppeaastal

28.03.2016

 • sügisvaheaeg 22. oktoober 2016 kuni 30. oktoober 2016
 • jõuluvaheaeg 24. detsember 2016 kuni 8. jaanuar 2017
 • talvevaheaeg 18. veebruar 2017 kuni 26. veebruar 2017
 • kevadvaheaeg 14. aprill 2017 kuni 23. aprill 2017
 • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2017 kuni 31. august 2017


Koolivaheaegade kehtestamine Viimsi valla üldhariduskoolides 2016/2017. õppeaastal

Teadmiseks lapsevanematele, kelle lapsed lähevad 1. septembril 2016 esimesse klassi.

29.02.2016

Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1.- 31. märts. Taotluse saab esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus at viimsivv dot ee (Taotluse blanketi leiate siit)
 • paberkandjal Vallavalitsuse infolauda (E-N 8:30-19:00, R 8:30-17:00). (Taotluse blanketi leiate siit)

Olulised kuupäevad:

 • 1. -31. märtsil toimub taotluse esitamine Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusametile.
 • Hiljemalt 30. aprillil teavitab Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusamet lapsevanemaid elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud e-posti aadressile.
 • Alates 15. maist saab lapsevanem esitada I klassi astumiseks vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli ning selleks on aega 10. augustini.
 • Pärast 31. märtsi Viimsisse elama asumist tuleb lapsevanemal esitada elukohajärgse kooli määramise taotlus Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusametile. Sellisel juhul saab koolikohta pakkuda sinna kooli, kus on vabu kohti ning komisjoni otsusest teavitab Noorsoo- ja haridusamet hiljemalt 10. augustiks.
 • Alates 10. augustist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Loe veel

I klassi mineva lapse toetus

01.03.2016

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini.
Toetust makstakse lapse kooli minemise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

Hetkel on põhikooli I klassi mineva lapse toetus 64 €

Taotluse vorm: http://www.viimsivald.ee/public/I_klassi_mineva_lapse_toetus.doc
Palun esitage taotlus digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: info at viimsivv dot ee või tooge paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse kantseleisse.

Lisainfo: SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET (telefon 6028 825, 6028 867)

 

 

Koolivaheajad Viimsi valla üldhariduskoolides 2015/2016. õppeaastal

10.04.2015

 • sügisvaheaeg 17. oktoober 2015 kuni 25. oktoober 2015
 • jõuluvaheaeg 19. detsember 2015 kuni 3. jaanuar 2016
 • talvevaheaeg 20. veebruar 2016 kuni 28. veebruar 2016
 • kevadvaheaeg 16. aprill 2016 kuni 24. aprill 2016
 • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 8. juuni 2016 kuni 31. august 2016
   

Koolivaheaegade kehtestamine Viimsi valla üldhariduskoolides 2015/2016. õppeaastal

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis