Facebook
RSS
Print

I klassi mineva lapse toetus

09.08.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.

Sel aastal palume kasutada e-keskkonda Arno ühtlasi ka 1. klassi mineva lapse toetuse taotlemiseks. Toetust on e-keskkonnas võimalik taotleda alates 1. septembrist kuni 30. septembrini. Väljamaksed toimuvad hiljemalt 15. oktoobriks.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga. Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (§ 10).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Viimsi valla koolivaheajad üldhariduskoolides 2017/2018. õa

30.06.2017

vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

www.hm.ee/et/koolivaheajad

 

Lasteaedade kohad on jagatud

06.04.2017

6. aprillil tegi Viimsi vallavalitsus infokeskkonna ARNO vahendusel kohapakkumised saabuval sügisel lasteaias kohta soovinutele. Vastav teatis on kõikidele kohapakkumise saanud vanematele saadetud nende poolt edastatud e-posti aadressile. Kohapakkumise said kõik lapsed, kes 30.09.2017 seisuga on vähemalt 3-aastased ning kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vald. Esmakordselt pakuti põhikomplekteerimise käigus kohti ka 90-le sõimeealisele lapsele. Kokku tehti 338 kohapakkumist.


Loe veel

Algas vastuvõtt 10. klassi

13.03.2017

Viimsi keskkool alustas oma viimast gümnaasiumisse sisseastumise aastaringi 13. märtsil. Septembrist alustab siin õppimist 108 õpilast, kes jätkavad 11. klassis juba 2018. aasta sügisel avatavas Viimsi riigigümnaasiumis.


Loe veel

Lasteaiakohtade järjekorra infosüsteemi kolimine

23.02.2017

Seoses Viimsi lasteaiakohtade järjekorra ümberkolimisega uude infosüsteemi Arno, on peatatud alates 27. veebruari südaööst kuni 1. märtsi kell 23.59 lasteaiakoha taotluste esitamine.


Loe veel

Koolikohtade jagamisel võetakse kasutusele infosüsteem Arno

09.02.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (http://piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.


Loe veel

Infoks I klassi mineva lapse vanematele

19.01.2017

Taotlusi 2017.–2018. õppeaastal Viimsi valla koolide 1. klassidesse saab esitada 1. märtsist 31. märtsini 2017 elektroonilises infosüsteemis. Täpsem info taotluste esitamise kohta tuleb veebruarikuu jooksul.


Loe veel


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 04.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt