Facebook
RSS
Print

Teadmiseks lapsevanematele, kelle lapsed lähevad 1. septembril 2016 esimesse klassi.

01.04.2015

Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1.- 31. märtsini. Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus at viimsivv dot ee või tuua paberkandjal Vallavalitsuse infolauda (E-N 8:30-19:00, R 8:30-17:00). Taotluse blanketi leiate siit.

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt 27.01.2012 määrusele nr 1 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/420012015003

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on elukohajärgseteks munitsipaalkoolideks Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.


Loe veel

Koolivaheajad Viimsi valla üldhariduskoolides 2015/2016. õppeaastal

10.04.2015

  • sügisvaheaeg 17. oktoober 2015 kuni 25. oktoober 2015
  • jõuluvaheaeg 19. detsember 2015 kuni 3. jaanuar 2016
  • talvevaheaeg 20. veebruar 2016 kuni 28. veebruar 2016
  • kevadvaheaeg 16. aprill 2016 kuni 24. aprill 2016
  • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 8. juuni 2016 kuni 31. august 2016
     

Koolivaheaegade kehtestamine Viimsi valla üldhariduskoolides 2015/2016. õppeaastal

I klassi mineva lapse toetus

29.08.2014

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini.
Toetust makstakse lapse kooli minemise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

Hetkel on: Põhikooli I klassi mineva lapse toetus 64 €

Taotluse vorm: http://www.viimsivald.ee/public/I_klassi_mineva_lapse_toetus.doc
Palun esitage taotlus digitaalselt allkirjastatult valla sotsiaal- ja tervishoiu ametisse: eldi at viimsivv dot ee või tooge paberkandjal Viimsi Vallamaja kantseleisse.