Tööpakkumised

Viimsi vallavalituse kollektiiviga on oodatud liituma:

PLANEERINGUTE SPETSIALIST (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja)

Peamisteks tööülesanneteks on planeeringute menetlemise tehniliste ülesannete täitmine vastavalt kehtivatele õigusaktidele, dokumendihaldus ja huvitatud isikutele vajaliku info edastamine ja suunamine vastava valdkonna spetsialisti vastuvõtule. Konkursil osalemiseks palume esitada digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus (koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise), elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 2. septembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Planeeringute spetsialist" või kandideeri SIIN

pilt

 

NOORSOOTÖÖTAJAD

Viimsi vallavalitsus ootab oma uude loodavasse Viimsi Noortekeskusesse rõõmsameelseid ja tegusaid NOORSOOTÖÖTAJAID, kes tegutsevad valla kolmes noortekeskuses Viimsis, Randveres või Püünsis. Konkursil osalemiseks palume esitada digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 27. augustiks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga " Viimsi Noortekeskusese noorsootöötaja "

töö

 

PEARAAMATUPIDAJA 

Ootame Sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust korraldada Viimsi Vallavalitsuse raamatupidamisarvestus ja aruandlus nii, et oleks tagatud aktuaalse, võrreldava ja objektiivse informatsiooni saamine finantsseisundist ja majandustulemustest.

Konkursil osalemiseks palume esitada, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 22. augustiks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Pearaamatupidaja" või kandideeri SIIN

TÖÖ