Tööpakkumised | Viimsi vald

Tööpakkumised

Viimsi vallavalituse kollektiiviga on oodatud liituma:

Spordi- ja rahvatervise spetsialisti 

Töökoha eesmärgiks on toimiva spordi ja rahvatervisealase tegevuse edendamine ning kõigi elanikkonnagruppide, ametiasutuste ja hallatavate asutuste teenindamine sporditöö ja rahvatervise alaselt, lähtudes seadustest ja teistest õigusaktidest ning valla arengudokumentidest.

Loe täpsemalt tööülesannete kohta siit .
Kandideerimisavaldust koos lisadega ootame 25. veebruariks 2019.a personal@viimsivv.ee
Lisainfo: Viimsi valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ermo Mäeots ermo.maeots@viimsivv.ee või 501 9113