Teabenõue

Täitke vähemalt üks kontaktandmete lahter

NB! Teabenõue on olemasoleva dokumendi nõudmine ning sellele tuleb vastata viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Kui vastamine eeldab täiendavat andmete analüüsi ja süstematiseerimist, ei ole enam tegu teabenõudega ning sellele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.