Viimsi valla aukodanik

Viimsi valla aukodaniku nimetuse võib omistada üksikisikule vallale osutatud väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena

 • Viimsi valla aukodaniku nimetuse omistamise ettepaneku esitamise õigus on vallavalitsusel, vallavolikogu liikmetel, vallavolikogu komisjonidel ja fraktsioonidel ning 1% valimisõiguslikel vallaelanikel (s.o ca 125 inimest) ühise avalduse alusel. Taotlused esitatakse vallavolikogule.
 • Viimsi valla aukodaniku nimetuse omistamise ettepanekus märgitakse ettepaneku esitaja andmed, Viimsi valla aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö või teenistuskoht ja teene(te) kirjeldus.
 • Vallavolikogu otsustab Viimsi valla aukodaniku nimetuse andmise üks kord aastas, arvestades hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks laekunud ettepanekuid.
 • Viimsi valla aukodanikule antakse Viimsi valla aukodaniku märk ja tunnistus üle Viimsi valla taasasutamise aastapäeva üritusel (20.detsember).

VIIMSI VALLA AUKODANIKUD 

 • Laidoneri Risti kavaler, Viimsi Muinsuskaitse Seltsi ja "Kindral Johannes Laidoneri Fondi" esimees Rein Randveer, alates 10.02.1998
 • President Lennart Meri, alates 10.01.2006
 • Kaljo Alaküla, alates 19.12.2006
 • Külavanem ja endine vallavanem Ants-Hembo Lindemann, alates 10.06.2008
 • Poliitik Tunne-Väldo Kelam, alates 09.06.2009
 • Poliitik Siim Kallas, alates 19.01.2010
 • Dirigent, Nargen Festivali korraldaja Tõnu Kaljuste, alates 11.11.2014
 • Akadeemik ja külavanem Jüri Martin, alates 11.11.2014