Valimiskomisjon ja valimistulemused

Asukoht: Viimsi Vallavalitsuse hoone aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik
E-post: valimiskomisjon@viimsivv.ee
Telefon602 8807

KOMISJONI KOOSSEIS

Komisjoni esimees: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja vallasekretäri ülesannetes
Komisjoni liikmed: Getter Martins, Kadi Bruus, Imre Saar, Liina Mugu
Asendusliikmed: Karin Mägi ja Tõnu Ammusaar
Komisjon on moodustatud Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 27 
Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine"

Viimsi Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arv ja 2021.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine

Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute (registreerimisnumbrite määramine liisuheitmisega jms) ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon 9. septembril 2021 kell 18.30 Viimsi Vallavalitsuse (Nelgi tee 1)  II korruse volikogu saalis. Liisku heidetakse erakondade ja valimisliitude vahel ning seejärel eraldi üksikkandidaatide vahel. 

TÖÖAJAD

Perioodil 18.08.2021-06.09.2021 E-N 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ja R 9.00-12.00 ja 13.00-14.00
Perioodil 07.09.2021-09.09.2021 kella 9.00-12.00 ja 13.00-18.00

VALIMISKOMISJONI OTSUSED JA PROTOKOLLID

Valimiskomisjoni otsusedprotokollid ja kirjavahetus

VALIMISTULEMUSED VIIMSI VALLAS 2013

Vaata 2013. a valimistulemust Viimsi vallas SIIT
www.valimised.ee

VALIMISKOMISJONI OTSUSED JA PROTOKOLLID

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid