Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 19. istung

16. Mai 2019

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 19. istung toimub 21. mail 2019 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald).

Päevakord ja materjalid:

Pkp

Pealkiri / eelnõu

Ettekandja

1.

Volikogu otsuse eelnõu: Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine:

Keskkonna- ja heakorrakomisjon

Noorsoo- ja hariduskomisjon

Volikogu esimees Taavi Kotka

2.

Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine:

Keskkonna- ja heakorrakomisjon

Noorsoo- ja hariduskomisjon

Volikogu esimees Taavi Kotka

3.

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava investeerimisvajaduste loetelu 2019-2022 Viimsi ettepaneku heakskiitmine.

Vallavanem Laine Randjärv

4.

Viimsi valla hallatava asutuse „Viimsi Noortekeskus“ asutamine ja põhimääruse kinnitamine 
Lisa 1

Abivallavanem Georg Aher

5.

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine.
Lisa 1 vedaja kaart

Abivallavanem Margus Kruusmägi

6.

AS Viimsi Vesi ja OÜ Viimsi Tehnoabi ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine.
LISA 1 Viimsi põhjaveevarud ja Muuga puhasti suutlikkus 2018
LISA 2 majandustulemused juuli 2018
LISA 3 OÜ Viimsi Tehnoabi likvideerimise ja tegevuse jätkamise alternatiivide võrdlused  
Tehnoabi ühinemisleping
30.08 protokoll Viimsi Vesi

 

AS Viimsi Vesi tegevjuht Raul Vanem

7.

Vaideotsus Rein Seppeli vaides Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusele nr 21  
Kolmepoolse kohtumise protokoll  
R. Seppeli vaie
Vastused Haabneeme surfikool

                           

Abivallavanem Margus Kruusmägi

8.

Prangli saarel, Lääneotsa külas, kinnistu Vana-Elbergi
detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Asendiplaan
Linnutorn
Linnuvaatlustorn illustratsioon
 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

9.

Randvere küla, kinnistu Nahka (endise nimega Nahka 1) detailplaneeringu kehtestamine
Nahka DP Kontakt
Nahka DP Põhijoonis
Nahka DP Seletuskiri
Nahka DP Üdplaneeringu väljavõte
Nahka DP üldplaneeringu muutmine
Nahka DP_Asukoht

Abivallavanem Margus Kruusmägi

10.

Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Leppneeme tee 95 DP Asukoht
Leppneeme tee 95 DP Illustratsioon
Leppneeme tee 95 DP Kruntimine
Leppneeme tee 95 DP Põhijoonis
Leppneeme tee 95 DP Seletuskiri
Leppneeme tee 95 DP Tehno
Leppneeme tee 95 DP Tugiplaan
Leppneeme tee 95 DP ÜP
 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

11.

Naissaarel, Väikeheinamaa külas/Lillängin, kinnistu Ranna-Heinamaa (endine nimi Väike-Heinamaa) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ranna-Heinamaa DP Asukoht
Ranna-Heinamaa DP Põhijoonis
Ranna-Heinamaa DP Seletuskiri
Ranna-Heinamaa DP Tugiplaan
13.03.18 nr19 KSH algatamata jätmine
 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

12.

Pärnamäe külas, kinnistu Mäe detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Mäe detailplaneering kinnituskiri

Mäe AP-1 Kontaktvöönd
Mäe AP-2 ÜP
Mäe AP-3 ÜP muutmine
Mäe AP-4 Tugiplaan
Mäe AP-5 Põhijoonis 20.03.19
Mäe AP-6 Tehnovõrgu1
Mäe DP Seletuskiri
Mäe Illustratsioon

Abivallavanem Margus Kruusmägi

13.

Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu kehtestamine
Pärtlepõllu DP  Kontaktvöönd
Pärtlepõllu DP Põhijoonis
Pärtlepõllu DP Situatsiooniskeem
Pärtlepõllu DP Tehnovõrgud
Pärtlepõllu DP Tugiplaan
Seletuskiri
 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

14.

Kinnistute vahetamine ja avaliku kasutuse tagamine Prangli saarel Lääneotsa külas
Volikogu otsus nr 82_Seelikuranna-Mölgi_kinnistute_vahetus
 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

15.

Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 2018/2019
Revisjonikomisjoni protokoll nr 14 6 mai 19
Revisjonikomisjoni protokoll nr 15 ja tööplaani täitmine

Revisjonikomisjoni esimees Ants Erm

16.

Revisjonikomisjoni 2019/2020 aasta tööplaani kinnitamine
Revisjonikomisjoni 2019 -2020 tööplaani eelnõu

Revisjonikomisjoni esimees Ants Erm

17.

Vastamine Ants Erm ja Ivo Rull arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses Viimsi väravate rajamisega

Vallavanem Laine Randjärv

18.

Kohapeal algatatud küsimused