Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 16. istungi päevakord ja eelnõud

08. Veebr 2019

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 16. istungi, mis toimub 12. veebruaril 2019 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald).

Päevakorras:

Pkp

Pealkiri / eelnõu

Ettekandja

    1.

Vallavolikogu otsuse eelnõu: Palgaliste vallavalitsuse liikmete tunnustamine

Vallavanem Siim Kallas

2.

Vallavolikogu otsuse eelnõu: Vallavanema valimine

Volikogu esimees Taavi Kotka

3.

Vallavolikogu otsuse eelnõu: Vallavalitsuse liikmete arvu ja  valitsuse struktuuri kinnitamine.

Volikogu esimees Taavi Kotka

4.

Vallavolikogu otsuse eelnõu: Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine

Volikogu esimees Taavi Kotka

5.

Volikogu otsuse eelnõu: Randvere külas, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine 
Asendiplaan 
Kontaktala plaan 
Põhijoonis 
Kruntimise skeem 
Tehnovõrgud
 Tugiplaan 
Detailplaneering 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

6.

Vallavolikogu otsuse eelnõu:  Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide koosseisu kinnitamine

Vallasekretär Helen Rives

7.

Vallavolikogu määruse eelnõu: Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 määruse nr 1 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi valla töökorralduses“

Vallasekretär Helen Rives

8.

Vallavolikogu otsuse eelnõu: Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

Volikogu esimees Taavi Kotka

9.

Vastamine A. Erm arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses Viimsi valla põhimääruse uuendamisega

Abivallavanem Margus Kruusmägi

10.

Kohapeal algatatud küsimused