Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 13. istungi päevakord ja eelnõud | Viimsi vald

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 13. istungi päevakord ja eelnõud

09. Nov 2018

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 13. istung toimub 13. novembril 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald).

Päevakorras:

Pkp

Pealkiri / eelnõu

Ettekandja

1.

Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava 2018-2028

Lisa 1 Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava 2018-2028 

ehitus- ja kommunaalameti juhataja A. Mik, abivallavanem M. Kruusmägi

2.

Viimsi valla 2019.a eelarve

rahandusameti juhataja Randar Lohu

3.

Viimsi valla konsolideerimise grupi audiitori määramine

rahandusameti juhataja Randar Lohu

4.

Viimsi raamatukogu üürileping

abivallavanem Annika Vaikla

5.

Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud „AÜ Korall detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, kruntidel Koralli tee 9 ja Pärli tee 4

abivallavanem Margus Kruusmägi

6.

Kinnistute vahetamine ja avaliku kasutuse tagamine Prangli saarel Lääneotsa külas

abivallavanem Margus Kruusmägi

7.

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

abivallavanem Janek Murakas

8.

Ülevaade elutähtsate teenuste korraldusest ja ülevaade kriisikorralduse seisust vallast

abivallavanem Janek Murakas

9.

Jooksvad küsimused