Viimsi Vallavalitsuse 07.04.2021 istungi päevakorra projekt

05. aprill 2021
Pildil sõnadega vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla haridus-ja noortevaldkonna arengukava 2021-2030 vastuvõtmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke „Viimsi valla avalike teede asfaltbetoonkatete remont 2021“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke „Viimsi valla avalike teede pindamine 2021“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse kustutamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti AS kasuks Kesk tee, Heldri tee L7, Heki tee L1, Sõstra tee, Kuuse tee ja Kuunari tee L2 kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Kingu ja Kingu tee 1 kinnistutele isiliku kasutusõiguse seadmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Leppneeme külas kinnistu Lännemäe tee 25b jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Kelvingi külas katastriüksusel Eha tee 2 // Serva tee 19 (uus lähiaadress: Serva tee 19)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Pringi külas katastriüksusel Kurvi tee 1a (uus lähiaadress: Kurvi tee L1)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Haabneeme alevikus katastriüksusel Rohuneeme tee 2 (uus lähiaadress: Sõpruse tee 8)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Kirikuorganisatsioonidele raha eraldamine 2021. a tegevustoetuseks
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi vallavalitsuse laenu pakkumuskutse
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja