Viimsi vallavalitsus lõpetas Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse

20. Jaan 2021
Rohuneeme rand

Viimsi vallavalitsus otsustas täna toimunud istungil lõpetada Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse. Otsuse aluseks oli Sääre tee 22 ühe kaasaomaniku vastavasisuline taotlus. Vallavalitsus asus seisukohale, et kaasomaniku põhimõttelise vastuseisu korral puudub perspektiiv algatatud detailplaneeringu kehtestamiseks ning langetas otsuse menetlus lõpetada.

Möödunud aasta 11. novembril algatas Viimsi vallavalitsus Sääre tee 22 kinnistu ühe kaasomaniku taotluse alusel Rohuneeme rannaala piirkonnas detailplaneeringu. Detsembri alguses teatas kinnistu teine kaasomanik vallale, et ei soovi osaliselt talle kuuluva kinnisasja detailplaneeringu menetlust jätkata ning tuginedes planeerimisseadusele palus kõnealuse planeeringu koostamine lõpetada. Kuna vallavalitsusele esitatud seisukohtadest nähtuvalt on kaasomanikud ühise asja planeerimises kardinaalselt vastandlikel seisukohtadel, hindas vallavalitsus algatatud planeeringu kehtestamist võimatuks ja lõpetas selle edasise menetluse.

Vallavanem Illar Lemetti mõistis hukka mõnede opositsioonipoliitikute läbikukkunud katsed anda protsessile poliitilist värvingut.

„Vallavalitsus on nii detailplaneeringu algatamise kui ka detailplaneeringu lõpetamise taotlusi läbi vaadates lähtunud ainult sisulistest asjaoludest. Need aga, kes on rääkinud, et suur osa Sääre rannast oleks erastatud või et rand muutuks avalikkusele suletuks, on kogukonda eksitanud. Detailplaneering midagi sarnast ette ei näinud ja ranna sulgemist ei luba ka seadus,“ lausus vallavanem.

Viimsi vallas on päris palju erinevaid lautrikohti, paadisildu, muule ja muid rajatisi, mis on ehitatud ilma vajalike lubade ja nõusolekuteta.

„Vajame kogukonnana laiemat kokkulepet, mida selliste rajatistega ette võtta. Igal konkreetsel juhul vajame kodaniku, kogukonna ja vallavalitsuse vahelist arutelu nende ehitiste sobivuse või mittesobivuse üle ja seejärel saame otsustada, kas ja millisel kujul saavad need alles jääda. Kas me oleme selleks valmis või seisame arutelule vastu juba enne selle algust? Isiklikult arvan, et avalik arutelu ei peaks olema juba ette hukka mõistetud. Laiapindse avaliku arutelu ja kogukonna ettepanekute ja arvamuste ärakuulamiseks ning edasiste rannaalade kasutamise, meresõidu ja sellega kaasneva taristu paiknemise nn ühiskondliku kokkuleppe sõlmimiseks on õige alustada rannaalade teemaplaneeringu koostamisega,“ lausus vallavanem.

 

Vaata lisaks vallavanem Illar Lemetti arvamusartiklit, milles on muu hulgas juttu rannaalade planeerimisest:https://viimsiteataja.ee/uudised/viimsi-vald/2021-sildade-ehitamise-aasta/