Viimsi kultuuriaasta lõppes võimsa tänukontserdiga

2. dets 2022
Tänukontsert

Viimsi kultuuriaasta pidulik lõpetamine toimus 1. detsembril Viimsi Artiumis valla rahvakultuurikollektiivide kontserdiga. Laval esines kokku kaheksa rahvatantsurühma ja kümme muusikakollektiivi. Õhtu võeti kokku võimsa ühisnumbriga „Viimsi valss“.

Kultuuriaastat kokkuvõttev pidu oli sündmusterohke ja meeleolukas. Kontserdil esines 18 kollektiivi oma parimate etteastetega. Üritus oli ühtlasi heaks võimaluseks tänada kõiki Viimsi kultuuriinimesi, kes aasta jooksul erinevatel sündmustel on esinenud või neid korraldanud.

 „Meie valla rahvakunstikollektiivide esinemine Viimsi Artiumis toimunud kultuuriaasta lõpetamise tänuüritusel oli vaimustav. Koos oli ligi 300 rahvatantsijat, lauljat ja pillimängijat. Suur tänu kõigile ürituse korraldajatele ja esinejatele! Kui eile olid tähelepanu keskpunktis rahvakunsti edendajad, siis kultuuriaasta õnnestumise eest võlgneme suure tänu ka meie raamatukogude, muuseumite, Viimsi Artiumi, huvikeskuse ja teiste kultuuriasutuste ning -organisatsioonide töötajatele ja kõigile kultuuritarbijatele. Kultuuriaastat jääb kindlasti meenutama ka tänavu valminud kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, mis on juba pakkunud palju võrratuid kultuurielamusi. Järgmine aasta saab olema liikumisaasta ja pakub tegutsemisvõimalusi kõigile viimsilastele, kes seda vaid soovivad. Jääme muuhulgas ootama nii mõnegi uue sporditraditsiooni sündi,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

Ka abivallavanem Nikolai Bentsler tänab esinemise eest kõiki kollektiive: „Suur tänu igale osalejale! Sellised kontserdid on viimsilastele ja laiemalt ka riigile väga olulised. On tähtis, et tänukontserdist saaks traditsioon. Meie Viimsi Artium on kaasaegne, võimas ja ilus koht kultuuri jaoks, kuhu iga rahvakultuurikollektiiv on oodatud. Mul on eriti hea meel, et lavale jõudis ka võimas Viimsi gümnaasiumi segakoor kus laulab niivõrd palju noori. See kinnitab, et kultuurihuvi läheb edasi ka nooremale põlvkonnale. Ees ootab Viimsi liikumisaasta, kuid see ei tähenda, et me kultuuri teisele kohale paneksime. Järgmise aasta kultuuri- ja spordiürituste kava on juba koostatud ja tahan kinnitada, et kultuur areneb võrdselt spordiga!”

Tänukontserdil esinesid ja kultuuriaasta õnnestumisse panustasid Randvere Tantsupere, Rahvatantsurühm Valla-Alune, Viimsi koolide õpetajate naisrühm Nõõps, Viimsi gümnaasiumi õpetajate segarühm Õõps, seenior tantsurühm Kobarake, seenior tantsurühm Triinud, segakoor Viimsi, ViiKerKoor, Viimsi gümnaasiumi Segakoor, Viimsi kooli vilistlaskoor, Püha Jaakobi koguduse koor, rahvamuusikaansambel Pirita, kapell Viimsi, Viimsi muusikaliteatri kvintett, Randvere pasunakoor ja Rannarahva Muuseum.

Foto: Tiit Mõtus

 

Linda Saarmets
avalike suhete osakond