Viimsi hakkab looma pikaajalist arengustrateegiat

16. juuni 2022
Vaade Viimsile

Viimsi vallavalitsus on käivitanud protsessi Viimsi valla arengustrateegia loomiseks aastateks 2023-2045. Strateegia loomisel on partneriks riigihanke korras leitud rahvusvahelise nõustamiskogemusega ettevõte Miltton New Nordics.

Viimsi valla järgneva paari aastakümne arengustrateegia koostamise protsess on algamas. Juunist augustini tehakse vallavalitsuse arendusosakonna ja strateegiaprotsessi koordineeriva Miltton New Nordicsiga tööd olemasolevate andmete analüüsimisel ja olukorra kaardistamisel. Augustist kuni aasta lõpuni toimuvad erinevad töötoad, millega leitakse võimalikult laiapõhjalise osapoolte kaasamisega peamised arengusuunad aastateks 2023-2045. Jaanuaris 2023 on plaanis luua tegevuskava ja koostada eelarvestrateegia. Volikogus on plaanis strateegiat arutada aprillis 2023.

Arengustrateegia loomisel on kesksel kohal kogukonna kaasamine. Strateegia loomise käigus on plaanis leida võimalusi, mis aitaksid tagada, et saaks kaasatud võimalikult laipõhjaline elanikkonna nägemus Viimsi valla lahendamist vajavatest kitsaskohtadest ja tulevikueesmärkidest.

Viimsi vallavanem Illar Lemetti sõnul peab arengustrateegia väljendama seda, mis on kogukonna laiem ootus Viimsi arengule. „Ootan kõiki inimesi panustama selle nimel, et vaade Viimsi pikaajalisele arengule saaks olema hästi läbi mõeldud ja väljendaks kogukonna soove. Arusaadavalt on osapoolte ootustes erinevusi, aga olen kindlalt veendunud, et ühisosad on olemas. Usun, et meie partneri kavandatavad kaasamismeetodid aitavad kõik osapooled kokku tuua ning koondada ühise nägemuse sellest, milline on Viimsi aastaks 2045,“ ütles Lemetti.

Informatsiooni arengustrateegias kaasarääkimise võimaluste kohta jagatakse kogukonnale suve lõpus. On ootus, et elanikkond oleks kaasatud protsessi aktiivselt algusest lõpuni.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond