Vallavanem arutas Rohuneeme külavanemaga rannaala planeeringuga seotud infovahetust

28. Nov 2020
siin on pilt

Vallavanem Illar Lemetti kohtus täna Rohuneeme külavanem Jüri Martiniga, et arutada koostööd ja infovahetust seoses piirkonna elanike poolt väljendatud murega Rohuneeme rannaala puudutava detailplaneeringu suhtes.

Kohtumisel lepiti kokku, et Rohuneeme inimeste hulgas erinevaid küsimusi ja arvamusi tekitanud planeeringu osas koondab Jüri Martin külaelanike esmased seisukohad ning neid arutatakse põhjalikumalt järgmisel nädalal vallavalitsuses toimuval nõupidamisel.

Illar Lemetti sõnul on külaelanikele vaba juurdepääs merele väga oluline ning kõik rannaalasid puudutavad planeeringud on igati õigustatult kõrgendatud tähelepanu all.

“Planeeringute menetlemiseks on seadusandja loonud kindla raamistiku. Samas on väga hea, kui saame kogukonna seisukohad teada juba protsessi algfaasis. Vallavanemana ei toeta ma ühegi planeeringu kinnitamist, millele on kogukonna ühemõtteline vastuseis. Külavanematel on piirkonna inimeste seisukohtade esindamisel oluline roll, mistõttu tunnustan nii Jüri Martini kui kõigi teiste külavanemate aktiivset koostööd vallavalitsusega,“ lisas Lemetti.

Jüri Martini kinnitusel on elanike ettevaatlik hoiak rannaalade planeeringute osas loomulik.

“Avatud suhtlemine aitab ära hoida infopuudusest tekkida võivaid vastasseise. Vallavanema telefonikõne ja tänase kohtumise pakkumine oli väga teretulnud ning vajalik,” lausus Rohuneeme külavanem.

Viimsi kogukonna sotsiaalmeediakanalites on tekitanud elavat arutelu vallavalitsuse poolt 11. novembril vastuvõetud korraldus „Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“, millega kohalik elanik soovib liita oma kinnistuga Rohuneeme randa rajatud paadi sildumiskoha.