Vallavalitsuse 29.07.2020 istungi päevakord

27. juuli 2020
istung
  1. Volikogu määrus: Tunnustamise kord Viimsi vallas muutmine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
  2. Volikogu määrus: Lasteaia teeninduspiirkonnad. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
  3. Volikogu määrus: Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord muutmine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
  4. Volikogu määrus: Eralasteaedade toetamise kord muutmine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
  5. Vallavalitsuse korraldus: Tammneeme külas katastriüksuse Haugi tee 4 sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem. Kaasettekandja: Anne Siitan, planeeringute vanemspetsialist
  6. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Pringi külas katastriüksusel Tammiku tee 22. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem. Kaasettekandja: Anne Siitan, planeeringute vanemspetsialist
  7. Vallavalitsuse korraldus: SA Rannarahva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute määramine. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär