Vallavalitsuse 25.11.2020 istungi päevakorra projekt

24. Nov 2020
Siin on pilt

1. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 12.06.2016 määruse nr 21 „Eralasteaedade toetamise kord“ muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

2. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määruse nr 5 „ Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

3. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 120 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme tee 15“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 15a kinnistu osas
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

4. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasja omandamine ja kinnistu isikliku kasutusõiguse ning hüpoteegiga koormamine (Lubja tee 2)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sihtfinantseerimisleping projekti LIFE UrbanStorm kaasfinantseerimiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Metsakasti sademeveelahenduse I ja II etapi ehitus ja projekteerimine“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine Leppneeme teele (riigitee 11252)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevik, Halli tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Rohuneeme külas katastriüksustel Sääre tee 33 ja Sääre tee 35
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringuga planeeritud liikluspinnale kohanime määramine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas liikluspinnale Käära tee uue kohanime määramine ja katastriüksustel koha-aadresside muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas Viieaia teedele uute kohanimede määramine ja katastriüksustel koha-aadresside muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

14. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas kohanimeta liikluspinnale kohanime määramine ning Muuga põik 2a ja Väike-Käspre katastriüksustel koha-aadresside muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

15. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kallasmaa tee 31
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

16. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kaevuaia tee 10
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

17. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Käokinga tee 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

18. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Laane tee 8
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

19. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Angervaksa tee 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

20. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Taganõmme tee 11
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

21. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määramine 2021-2023
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem

22. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine SA-le Rannarahva Muuseum Jõulukuu Viimsi Vabaõhumuuseumis korralduskulude katteks
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem

23. Vallavalitsuse korraldus: Konkursi "Viimsi Kaunis Kodu 2020" tulemuste kinnitamine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem

24. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Määruskaebuse esitamisest haldusasjas nr 3-20-1310
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär