Vallavalitsuse 25. mai 2022 istungi päevakorra projekt

24. mai 2022
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla personaliarvestuse registri Persona asutamine ja registri põhimäärus

2. Riigihanke „Viimsi jalgpallihalli ja olmehoone põhiprojekti koostamine“ korraldamine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

3. Riigihanke nr 250031 „Energiaauditi teostamine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem; Tõnu Troon, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

4. Riigihankes nr 249157 „Viimsi Valla arengustrateegia 2023-2045 koostamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Mailis Alt, arendusosakonna juhataja; Tanel Mätlik, projektijuht

5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 16.07.2019 korralduse nr 419 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti Aktsiaselts kasuks Reinu tee kinnistule“ muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Telia Eesti kasuks Vardi tee L12, Vardi tee L15, Vardi tee L11 ja Tammelaane tee L1 kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas kinnistu Pearu jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Pärnamäe külas katastriüksusel Vehema tee 40 (uus aadress: Lageda tee 29a)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla ehitusõiguse rakendatuse uuringu koostamise hinnapakkumiste läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Kinnistusraamatu registriosade järjekoha jagamiseks nõusoleku andmine (Pikapõllu ja Jaanilille, Metsakasti küla)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Viimsi Vallavalitsuse 18. mai 2022 korralduse nr 209 „Viimsi valla 2022. a tunnustusavalduste määramine“ muutmine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 2022. aastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Sihtotstarbeliste vahendite lisamine Viimsi valla 2022. aasta eelarvesse
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

14. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Nõusoleku andmine ühisprojektis osalemiseks 
Ettekandja: abivallavanem Katrin Markii

 

Kristi Berggren
avalike suhete osakond