Vallavalitsuse 18.05.2022 istungi päevakorra projekt

18. mai 2022
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Haldus OÜ 2022. aasta eelarve kinnitamine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla tunnustusavalduste määramine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Ettekirjutus-sunniraha ja asendustäitmise hoiatus ehitise lammutamiseks
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem