Vallavalitsuse 12.03.2019 istungi päevakord

12. Märts 2019
 1. Pakkumusmenetluse „Viimsi valla elanike kaasamise uuringu läbiviimiseks (rahulou-uuring)” pakkumuste läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine. Ettekandja: Mailis Alt, arendusosakonna juhataja.
 2. Volikogu määruse eelnõu "Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve" läbivaatamine. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusosakonna juhataja.
 3. Nõuete lootusetuks tunnistamine. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusosakonna juhataja.
 4. Aktsiaseltsi Viimsi Vesi nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme määramine. Ettekandja: Laine Randjärv, vallavanem.
 5. Viimsi Vallavalitsuse 11.07.2017 korralduse nr 494 „Rohuneeme külas, kinnistute Sadama tee 11, Sadama tee 11a ja Sadama tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 6. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 7. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 42 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaline)“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 8. Pringi külas Rohuneeme tee 51b kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 9. Viimsi alevikus, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine: Laiaküla küla, Tagakäära tee 5. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 11. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine: Pringi küla, Reinu tee 4. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 12. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine: Muuga küla, Pihlamarja tee 12. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 13. Muuga külas Roonurme tee 10 katastriüksuse jagamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 14. Riigihanke “Haabneeme ranna teenindushoone ehitustööde kontsessioon“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 15. Riigihankes nr 204871 „Liiva sõelumine ja adru koristamine Haabneeme rannas 2019-2021“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, eduka pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 16. Riigihankes nr 205649 „Viimsi Vallavalitsuse autopargi pesuteenus 2019-2022“ esitatud pakkumuste mitte kvalifitseerimine ning uue hanke korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 17. Viimsi valla teehoolde 2015-2020 raamlepingu maksumuse muudatus. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 18. Viimsi valla ja Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 19. Isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti Aktsiaselts kasuks Teekalda teele. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 20. Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi vallas Adven Eesti Aktsiaselts kasuks Ristiku jalgtee L2 kinnistule. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 21. Koha-aadressi muutmine Lubja külas katastriüksusel Anijärve tee 19. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 22. Lubja külas Anijärve teele uue kohanime määramine ja katastriüksustel koha-aadresside muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 23. Metsakasti külas liikluspinnale kohanime määramine ning Katkuniidu tee 15 ja Katkuniidu tee 18 katastriüksustel koha-aadresside muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 24. Koha-aadressi muutmine Püünsi külas katastriüksusel Järve tee 5 ja Kepsu II vaheline teelõik. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 25. Ostueesõiguse tutvustamine: Leppneeme küla, Leppniidu tee 9 ja Reinu tee L5. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 26. Haabneeme kooli aula heli- ja valgustehnika hanke tulemuste kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 27. Hajaasustuse programmi 2019.a taotlusvooru taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.