Vallavalitsuse 06.01.2021 istungi päevakorra projekt

04. Jaan 2021
 Vallavalitsuse 06.01.2021 istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021-2030
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Viimsi mõisa pargi niitmine“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke "Mäealuse maastikukaitseala niitmine ja niite purustamine" korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus asuva Viimsi-Randvere tee transpordimaa tasuta omandamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Detailplaneeringu tehnilise koostamise ja finantseerimise lepingu sõlmimine Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ-ga Randvere külas, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu tehniliseks koostamiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 08. juuli 2020.a korralduse nr 396 punkti 2.7 muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Lõunakülas / Storbynis kinnistu Rooseni jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Krati tee 15
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Rüstla tee 8
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem