Vallale laekunud küsimuste vastused!

26. Märts 2020
küsimus

Elanikelt laekunud küsimused Viimsi vallavalitsusele 

1. Miks peab tasuma lasteaiatasu märtsi eest täies mahus (kui lasteaiad olid avatud vaid 2 nädalat)? Lasteaiateenus pole e-teenusena rakendatav.

Viimsi lasteaiad on käivitanud distantsõppe ja jätkavad tööga. Samuti tuleb lasteaiad jätkuvalt tegevuses hoida ja personalile palgad välja maksta. Nii pea, kui eriolukord on möödas, tuleb koheselt ka lasteaiad uuesti avada. Kõigile on soovitus jätkata oma kohustuste täitmist, et oleks võimalik normaalset elukorraldust jätkata - et lapsevanematel oleks võimalus edasi  kasutada lasteaia- ja lapsehoiuteenust, et lastele oleks kättesaadav huviharidus sh ka eralasteaedade ja erahuvikoolide tasandil. See on force major olukord, kus peame püüdma järgida solidaarsuse põhimõtet.

Samuti ei ole Viimsis kõik lasteaiad kinni, kui teil on hädavajalik oma laps lasteaeda viia, siis vallas töötab valvelasteaed, kes pakub lapsehoiuteenust nendele elanikele, kes riigi kestlikuks toimimiseks töötavad hädavajalikel töökohtadel (nt meditsiin, pääste, politsei, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Aprillikuu eest vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasust (58 eurot).

2. Miks huviringide ja trennide eest peaks edasi maksma (eriti just nende eest, kes ei saa seda korraldada e-teenusena nt korvpall, jalgpall jms)?

Viimsi vald ei saa eraettevõtetele reegleid kehtestada. Küll aga saame kõiki viimsilasi kutsuda üles tasuma makse spordiseltsidele ja -klubidele ning huviharidust pakkuvatele koolidele ja muudele organisatsioonidele vaatamata sellele, et nad on ajutiselt suletud. Me kõik ju tahame, et nad juba varsti jätkaksid oma tavapärast tegevust ja selleks tuleb treenerid ning õpetajad tööl hoida. Tegu on reeglina juhendajate, treenerite palkadega ja neid inimesi ning perekondi tuleb hoida.