Tõusis ühekordne toetus Viimsi valla pensionäridele

23. Sept 2021
Pildil eakate käed

Viimsi vanaduspensionäride ühekordne toetus tõusis 100-le eurole. Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas enne 31. detsembrit 2020.

Vanaduspensionäride ühekordset toetust makstakse ligikaudu 2400-le taotluse esitanud Viimsi valla eakale ning eelarves on selleks ette nähtud 240 000 eurot. Harjumaal maksab sellisel kujul pensionäridele toetust veel Tallinna linn, teistel maakonna omavalitsustel analoogne toetusliik puudub. 

Pensionärile, kes sai toetuse eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse sel aastal toetussumma automaatselt samale kontole ajavahemikul 15. oktoobrist kuni 15. detsembrini.  Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus Viimsi valla kodulehel SIIN

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast esmaspäeviti kell 14-17 ja neljapäeviti kell 9-12 ja 14-17 või telefonidel 602 8825 ja 602 8867

NB! Kui toetuse saaja arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 15. oktoobriks tel 602 8825 või 602 8867 või e-posti aadressil reet.aljas@viimsivv.ee või risto.nigol@viimsivv.ee.