Täna avati Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus

27. juuli 2020
pilt

Sellel aastal juunis õpilasmalevat ei toimunud ja seetõttu toimuvad mõlemad maleva vahetused hoopis juulis ja augustis. Neli nädalat järjest on 56 malevlast heakorrarühmades ja ettevõtetes, et saada uusi põnevaid kogemusi ja toredaid sõpru. Teine vahetus algab 10. augustil, kus kokku osaleb 60 last.

Malevasuve avas Viimsi valla abivallavanem Marju Aolaid.

Suur tänu Viimsi Noortekeskusele ja Viimsi kohalikele ettevõtetele, kes on oma õla alla pannud ja noori enda juurde tööle võtavad.

Ilusat malevasuve!