Reedel avati pidulikult Viimsi hoolekandekeskus

20. Sept 2021
Viimsi hoolekandekeskuse avamine

Möödunud nädalal avati pidulikult Viimsi hoolekandekeskus. Neljapäeval, 16. septembril said kõik huvilised uudistada Randvere päevakeskust (Kibuvitsa tee 1) ning reedel, 17. septembril toimus suurem avamisüritus Haabneeme päevakeskuses (Kesk tee 1).

Tutvuti ruumide ja võimalustega, kuulati muusikat ja jagati infot hoolekandekeskuse visiooni kohta. Kõik soovijad said end kirja panna päevakeskuste uue hooaja tegevustesse. Reedel väisas keskuse avamist ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kes rõhutas kohaliku omavalitsuse rolli hoolekande korraldamisel ja rahastamisel.

„Hoolime väga Viimsi eakatest inimestest ja soovime neile luua head tingimused vaba aja veetmiseks, kultuuriürituste nautimiseks ja vajadusel igakülgse abi saamiseks,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. „Seetõttu oleme renoveerinud Randvere ja Haabneeme päevakeskused, moodustanud hoolekandekeskuse ning kavandame veel palju muudki. Viimsi Artiumist peab saama kodu Väärikate Ülikoolile ja Artiumis valla poolt korraldatavate kultuuriürituste piletihind peab meie väärikatele elanikele olema eriti soodne,“ lisas vallavanem.

Abivallavanem Annika Vaikla lisas, et Viimsi vald on sotsiaalvaldkonna juhtimisel alati järginud kaasamise põhimõtet. "Oleme loonud ühe esimese omavalitsusena Seenioride Nõukoja, kellega koos eakate hoolekannet planeerida ja arendada. Samuti hindame väga kõrgelt koostööd Viimsi Pensionäride Ühenduse esindajatega. Usume, et ainult koostöös on võimalik luua midagi, mis tegelikult ka kasu ja väärtust loob. Oleme siiralt tänulikud kõigile sotsiaalvaldkonda panustajatele - kogukond on täpselt nii tugev kui tema nõrgimad liikmed. Viimsi sotsiaalhoolekande eesmärk on pakkuda igakülgset professionaalset,  kodulähedast ja operatiivset tuge kõikidele abivajajatele," ütles ta.

Viimsi hoolekandekeskus pakub eakatele ning erivajadustega vallaelanikele erinevaid sotsiaalteenuseid. Keskuse alla on koondatud seni MTÜ Viimsi Päevakeskuse poolt korraldatud eakatele suunatud tegevused, sh päevakeskused, aga ka seni valla või Rannapere pansionaadi poolt pakutud teenused.

Hoolekandekeskuse eesmärk on luua eakatele ja erivajadusega inimestele loovust toetav, turvaline ja kaasav vaba aja veetmise keskkond pakkudes võimalusi olla ühiskondlikult ja füüsiliselt aktiivne ja leevendada isolatsiooni ning toimetulekuraskusi.

Foto: Tiit Mõtus