Randvere kool saab juurdeehituse ja ujula

22. Sept 2021
Randvere kool

Sügisel alustatakse Randvere kooli juurdeehituse ja kaasaegse ujula rajamist. See laiendab oluliselt kvaliteetse kodulähedase hariduse omandamise võimalusi ja parandab sportimistingimusi.

 „Investeeringud haridusse ja sporti on olnud praeguse vallavalitsuse ning koalitsiooni üks prioriteetidest. Uueks kooliaastaks valmis kaua oodatud Püünsi kooli staadion, renoveerimisel on kunstmurukattega jalgpalliväljak Mõisapargis, järgmise aasta kevadel avab uksed kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, kuhu kolivad kunsti- ja muusikakool,“ sõnas vallavanem Illar Lemetti. „Randvere kooli juurdeehitus ja ujula parandavad oluliselt meie koolikeskkonda ja laiemalt kõikide elanike sportimisvõimalusi,“ lisas ta.

,,Kvaliteetne kodulähedane haridus ja sportimisvõimalused on väga tähtsad väärtused meie kogukonna jaoks. Randvere kooli juurdeehitus ja kaasaegse ujula rajamine on oluline panus valla idaranniku hariduskeskkonna, sportimisvõimaluste ja vaba aja veetmise võimaluste laiendamisesse. Projektis on kavandatud kahekorruselisele koolihoonele juurdeehitused põhikooliks vajaliku programmi täitmiseks: ujula ja HEV laste klasside kompleks, söökla laiendus ning raamatukogu ja noortekeskuse juurdeehitus,“ lausus Viimsi vallavolikogu liige ning eelarve-ja arengukomisjoni aseesimees Jan Trei.

Ehitushankel osales üheksa pakkujat. Parim pakkumine oli AS Eviko ning Eviko Inseneribüroo OÜ ühispakkumine summas 3 079 764 eurot (lisandub käibemaks). Selle eest saab ehitada Randvere koolile kaasaegsed õpperuumid hariduslike erivajadustega (HEV) lastele koos ujulakompleksiga.

Projekt on valminud koostöös kooli, hoolekogu ja vallaga. Projekti on koostanud Arhitektuuriagentuur, kes on projekteerinud ka Randvere Kooli.

Kokku rajatakse 15 uut klassiruumi. Veel sisaldab juurdeehitus teraapia-, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume. Samuti on plaanis rajada multifunktsionaalne saal pindalaga 120 m2.

Lisaks rajatakse neljarealine 1,1-1,5m sügavune kaasaegne ja moodne ujula ning ujuma õppimiseks ja lõõgastuseks sobiv väike bassein sügavusega 0,9 m - ülevooluga ja massaažidüüsidega.