Projekteerimistingimuste andmine: Halli tee 4

23. jaan 2023
foto

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi alevikus Halli tee 4 kinnistule kaarhalli püstitamiseks.
Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Reet Viigipuu
arhitekt – vanemspetsialist