President Lennart Meri 2021. aasta preemia laureaat on Hannes Hugo Urbla

29. Märts 2021
Preemia üleandmine

Esmaspäeval, 29. märtsi õhtul anti Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimunud Lennart Meri 92. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontserdil Hannes Hugo Urblale üle tänavune Lennart meri nimeline preemia.

Hannes Hugo Urbla pälvis auhinna Tartu Ülikooli ajaloo eriala bakalaureusetöö "Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted aastatel 1990-1994" eest.

Vallavanem Illar Lemetti edastas auhinda üle andes preemiakomisjoni hinnangu, et Hannes Hugo Urbla puhul oli tegemist metoodiliselt tugeva tööga. “Sellel on otsene seos president Lennart Meri tegevusega Eesti välispoliitikas,” ütles vallavanem.

Oma sõnavõtus tänas Hannes Hugo Urbla kõiki viimsilasi, kelle nimel preemiat välja antakse. “Üks asi on suurelt mõelda, teine asi on olla tegudemees. Kuid olla mõlemat, see on tegelikult suur asi,” lausus Urbla tänukõnes president Lennart Merile mõeldes.

Preemiatšekk
Preemiatšekk

Tänavu kuulusid preemiakomisjoni koosseisu president Lennart Meri perekonna esindajana Mart Meri, Tallinna Ülikooli pärimuskultuuri dotsent ja vanemteadur Marju Kõivupuu, ajakirjanik ja Riigikogu liige Marko Mihkelson ning Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Viimsi vallavalitsus koostöös president Lennart Meri perekonnaga on preemiat välja andnud alates 2014. aastast. Preemia eesmärk on innustada ja toetada humanitaarvaldkonnas õppivat üliõpilast või magistrikraadi omandanud noort, kes on seadnud sihiks koostamise või juba teostanud väljapaistva erialase uurimustöö. Laureaat saab preemiasummana kätte 3200 eurot, millelt vallavalitsus on tasunud kõik maksud. Lennart Meri preemiale võivad kandideerida kõik üliõpilased ja noored teadlased, kellel ol elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga.

Sel aastal korraldas Viimsi vallavalitsus Lennart Meri preemia üleandmise ning mälestuskontserdi Viimsi VivaTV veebiülekandena, mida said kõik huvilised jälgida interneti vahendusel. Kontserdil kõlas Villu Veski ja Tiit Kalluste esituses muusika helialbumilt „Põhjala saarte hääled“ ning ERR-i raadioarhiivist Fred Jüssi mõtterännakud „Mere ja metsaga kõrvuti“.

Iseseisvuse taastanud Eesti esimese presidendi Lennart Meri sünniaastapäeva tähistamisest Viimsis on saanud ilus traditsioon, mis tänaseks on kestnud tosin aastat. Tänavu emakeelepäeval möödus 15 aastat Eesti presidendi, kirjaniku ja Viimsi valla aukodaniku Lennart Meri lahkumisest.