Pärast koolivaheaega hakatakse läbi viima õpilaste kiirtestimist

29. okt 2021
Covid kiirtest

Covid-19 viiruse leviku peatamiseks hakatakse alates esmaspäevast, 1. novembrist koolides üle Eesti korraldama 1.-12. klassi õpilaste ja õpetajate kiirtestimist. Viimsis toimub õpilaste kiirtestimine kodudes.

Viimsi koolid saadavad alates 1. novembrist kodudesse kiirtestid, millised jagab koolidele Haridus- ja Teadusministeerium. Iga kool annab Stuudiumi kaudu teada kiirtestimise päevad ja jagab muud kiirtestimisega seotud infot. Esialgse info kohaselt toimub kodune kiirtestimine kolmel nädalapäeval.

Kiirtest tehakse kodus lapsevanema järelevalve all. Positiivse testitulemusega laps peab jääma koju ja lapsevanem peab lapsele broneerima PCR testi aja. Samuti peab koheselt teavitama kooli ja huvikooli lapse positiivsest kiirtesti tulemusest.

Kodune kiirtestimine aitab kaasa sellele, et viiruse levik väheneks. Haigestunud laps ei tule kooli, kuna testi tulemus selgub enne koolipäeva algust kodus. Usume, et Viimsi valla lapsevanemad kasutavad kodust testimisvõimalust veendumaks, et laps on terve, teised lapsed ja pered jäävad terveks ning koolides saab jätkuda kontaktõpe.

Kiirtestimise videojuhend on leitav siin.

Viimsi koolid töötavad alates 1. novembrist kõikides klassiastmetes endiselt kontaktõppel. Vajadusel korraldatakse Terviseametiga kooskõlastatult distantsõpe klasside, klassiastmete või koolide kaupa.

Soovitame tungivalt kanda õpilastel maski alates 12. eluaastast kooli, huvikooli või huvikeskuse üldruumides tunnivälisel ajal.

Kiirtestimise kõrval hakkab 1. novembrist kehtima uus lihtsustatud karantiini kord. Vaktsineerimata ja 180 päeva jooksul Covid-19 haigust mitte põdenud lapsed, kes on saanud lähikontaktseks koolis, huvitegevuses või noorsootööasutuses peavad jääma koju ja tegema PCR-testi. Test tuleb teha alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti. Õpilane peab olema kodus kuni testi vastuse saamiseni. Vaktsineeritud või koroona läbipõdenud haigustunnusteta õpilased ei pea PCR-testi tegema ega jääma lähikontaktsena karantiini.