Miiduranna külavanema valimised

26. Nov 2021
Pildil sõna teade

Miiduranna külavanema valimised toimuvad teisipäeval, 30. novembril kell 18.00-19.30 Viimsi huvikeskuse suures saalis (Nelgi tee 1).

Külavanem valitakse demokraatlikul viisil asula üldkoosolekul 4 aastaks. Vanema kandidaadiks võib olla Miiduranna küla täisealine isik, kes vastab põhimääruses toodud tingimustele ja on lisaks rahvastikuregistris oma elukoha antud asulas registreerinud vähemalt üks aasta enne kandidaadiks registreerimist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruses.

Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel Miiduranna külas elavad vähemalt 16-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!
Vanema valimised viib läbi valimiste 3-liikmeline komisjon, mis valitakse üldkoosolekul vahetult enne vanema valimiste algust.

Vallavalitsusele on saatnud avalduse nõusolekuks kandidatuuri osas Henrik Põder. 

Osalejatel alates 18. eluaastast palume esitada COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.