Leppneeme külavanema valimised

19. Jaan 2021
Leppneeme külavanema valimised

Leppneeme külavanema valimised toimuvad 25. jaanuaril kell 19.00 Leppneeme küla üldkoosolekul, Kalurite majas.  

Külavanem valitakse demokraatlikul viisil asula üldkoosolekul 4 aastaks. Vanema kandidaadiks võib olla Leppneeme küla täisealine isik, kes vastab põhimääruses toodud tingimustele ja on lisaks rahvastikuregistris oma elukoha antud asulas registreerinud vähemalt üks aasta enne kandidaadiks registreerimist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruses.

Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel Leppneeme külas elavad vähemalt 16-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!
Vanema valimised viib läbi valimiste 3-liikmeline komisjon, mis valitakse üldkoosolekul vahetult enne vanema valimiste algust.

Leppneeme külavanemaks esitatud kandidaadid:  

1. Darvy Kõdar

Darvy Kõdar