Lase oma loovus jutuvõistlusel lendu

14. märts 2023
foto

Hei, Viimsi valla noor! Ootame sind kirja panema üht lugu Viimsist.

See on sinu enda välja mõeldud lugu, kus saad lasta lendu oma loovuse. Lugu peaks mahtuma ära maksimaalselt kolmele A4 paberile (kirjastiil Calibri ja kirjasuurus 11). 20 parimat valib välja žürii ja neist pannakse kokku raamat, mille illustratsioonid teevad Viimsi kunstikooli noored. "Emakeelepäeva raames tekkis idee korraldada Viimsi noorte seas jutuvõistlus. See on hea võimalus osaleda Viimsi kogukonna elus ja panna oma looming paberile. Iga raamat on ajaloo osa ja nüüd on kõigil lastel võimalus jätta jälg oma koduvalla ajalukku," ütles abivallavanem Nikolai Bentsler.

Konkursile on oodatud Viimsi vallas asuvate koolide õpilased. Töö tuleb esitada Wordi failina (.doc või -docx laiendiga). Loo juurde tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.

Konkursitööd tuleb saata aadressile viimsilastelood@viimsivv.ee. Töid saab esitada 14. märtsist kuni 1. maini.

Lennukat fantaasiat

Jane Saks
avalike suhete osakond