Kuum ilm ajab teed “higistama”

19. juuni 2021
Kuum ilm ajab teed “higistama”

Suur suvine kuumalaine ehk üle 30-kraadine õhukuum muudab teed pigiseks, kleepuvaks ja libedaks. 

Kuumalaine suurimad mõjud teedele on seotud pinnatud (bituumeni ja graniitsõelmete katted) ja ka üle pinnatud (asfaltbetoonile on kantud pinnatud kiht peale) teelõikudega, kus kuumuse mõjul imbub bituumen teekatte pinnale. Rahvakeeli öelduna hakkab tee nö „higistama“. Seda nähtust esineb rohkem suurema koormusega teelõikudel, ristmikel ja aladel, kus toimub rohkearvuline manööverdamine aga ka mõndades jalakäijatele mõeldud piirkondades. Palume võimalusel sellistes kohtades lemmikloomaga jalutamist vältida. 

Kui märkate sellist „higistavat“ teeosa või lõiku, kus bituumen on väljas, palume sellest informeerida teemeistri ööpäevaringset infotelefoni 5301 5855 või viimsivald@trev2.ee.  Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp on puistamas teedele sõelmeid ja liiva, et olukorrale leevendust tuua. Viimasest tulenevalt palume jalgrataste, tõukside ja rulluiskudega liiklejatel olla teeolude osas eriliselt tähelepanelikud.

Valla teemeister soovitab võimalusel mitte sõita teedel ühes jäljes, vaid valida sõiduraja ulatuses ala, kus teekate poleks pigine. Vältida tuleks kohtasid,  kus pinnatud teekate on puruks läinud. Suure kuuma ajal on oluline võimalusel mitte teostada raksevedusid pinnatud kattega teedel, sest lahtine bituumen kleepub ratastele ja rebib ühtlasi kaasa pinnatud kihist ratta laiused ribad. 

Vallavalitsus palub kõigil olla liikluses tähelepanelikud ja anda valla teemeistrile teada “higistavatest” teelõikudest.