Kuritarvitamise vähendamiseks on pakendikonteinerid nüüd väiksemate luukidega

26. sept 2022
Foto: erakogu

Avalikud pakendikonteinerid on paigaldatud Eestis kõikidesse omavalitsustesse, et tarbijail oleks võimalus pakendijäätmeid tasuta ära anda. Pakendijääkide kogumine toimub nende taaskasutamise eesmärgil ja ümber töödelda saab vaid puhtaid pakendeid. 

Kahjuks kasutavad osa inimesi pakendikonteinereid valesti: konteineritesse topitakse ehitus- ja olmeprügi ning ka kõike muud, mis rikuvad tihti kogu konteineri sisu mistõttu ei saa suunata ka pakendeid ringlusesse.

Eesti Pakendiringluse esindaja sõnul olid nad sunnitud rikkumiste tõttu tegema Viimsi pakendikonteinerite luugid väiksemaks. „Lasime luugid väiksemaks keevitada, sest siis on võimatu sealt sisse toppida WC-potte, mööblit, kipsplaadi tükke, värvipotte jm,“ rääkis Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann. Kahjuks ei saa inimesed endiselt jäätmekorraldusest aru või siis on meelega pahatahtlikud. Pakendikonteinerid on selgelt tähistatud, sildid ja joonised on peal – peaks olema võimalik aru saada küll, mida tohib sinna panna ja mida mitte. „Liigiti kogumise eesmärk on ju see, et oleks võimalik materjalid ringlusse suunata aga muu sodiga koos pakenditest enam midagi kahjuks teha ei saa,“ lisas Harkmann.

Kollasesse segapakendi konteinerisse võib panna kõiki plast-, metall- ja joogikartongist pakendeid. Pakendite puhtuse osas tuleb lähtuda mõistlikkusest: kui keerata pakend tagurpidi ja sealt ei tule midagi välja, võib selle panna pakendikonteinerisse. „Kui pakendis on toidujäätmed ja see tilgub, palun pange toidujäätmed biokonteinerisse ja loputage pakend,“ selgitas Harkmann. 

Sinisesse paber- ja papp-pakendi konteinerisse sobivad, nagu nimigi ütleb, kõik pakendid, mis on paberist või papist. Kui kahtlete, kas tegu on paberist või plastist pakendiga või tegemist on mitmest eri materjalist pakendiga, pange see segapakendikonteinerisse.

Klaaspakendikonteinerisse pange pudelid ja purgid  - nii on klaas kõige puhtam ja selle saab suunata otse ümbersulatamisse. Klaas on 100% ringlusse võetav ning taaskasutatav pea lõputu arv kordi.

Viimsi valla keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse palub jäätmeid käidelda vastavalt kehtestatud nõuetele. Pakendikonteineritesse sobivad üksnes pakendid ehk toote ümbrised. „Usun, et viimsilastele ei ole jäätmejaama kasutamine üle jõu käiv. Jäätmejaama on paljud jäätmed võimalik üle anda tasuta, sh ka elektroonikajäätmed. Palun elanikel tutvuda jäätmejaamade hinnakirjadega.“ 

Näitena võib tuua olukorra, kus pakendikonteinerisse oli pandud külmkapp. Selle asemel oleks võinud külmiku viia otse jäätmejaama, kus külmkapi üleandmine oleks olnud seaduspärane ja tasuta. „Sellise käitumisega valmistas kodanik ebameeldivusi nii pakendikäitlus organisatsioonile, teistele elanikele, vallavalitsusel kui ka endale“, selgitas Luhse. Nimelt on enamus pakendipunktides üleval valvekaamerad mille abil on rikkumine tuvastatav.

Jane Saks

avalike suhete osakond