Külavanemate ümarlaual räägiti valla transpordi arengukavast ja kaasavast eelarvest

15. Okt 2020
pilt

Täna hommikul kogunesid vallavalitsuses Viimsi külavanemad, et saada ülevaade valla plaanidest transpordikorralduse parandamisel ning esimest korda rakendatavast kaasavast eelarvest.

Valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik tutvustas külavanematele äsja valminud Viimsi valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava aastateks 2020-2030 (TRAK).

Dokument sisaldab palju huvitavaid andmeid valla praeguse transpordivõrgu kohta, olukorra põhjalikku analüüsi ning ettepanekuid vallaelanike liikuvuse parandamiseks.

Alar Miku sõnul on ühistranspordi kasutamine Viimsis kasvutrendis (2019 aastal kasv 20% võrreldes varasema aastaga). „Vallasiseste liinide puhul on üheks eesmärgiks jõuda nelja aastaga tulemuseni, kus vähemalt kolm neljandikku bussidest on madalapõhjalised ning varustatud turvavööde ja kaameratega. Seda on ka meie inimesed küsitlustes enim soovinud. Jätkuvalt arendame ja ehitame juurde jalgrattateid ning -parklaid. Juba täna on valla keskuses üles seatud esimesed katusega rattaparklad, kindlasti tuleb neid lähiaastatel juurde. Liiklejate turvalisuse tagamiseks oleme võtnud suuna, et ülekäiguradadele võimalikult palju kohtvalgustust lisada,“ tutvustas Alar Mik vaid mõnda paljudest arengukavas sisalduvatest eesmärkidest.

pilt

Pärast arengukava esimest lugemist volikogus pannakse dokument avalikule arutusele, kus igaüks saab sellega tutvuda ning oma ettepanekuid esitada.

Vallavanem Illar Lemetti kutsus kõiki külavanemaid aktiivselt levitama sõna kaasavast eelarvest.

„Kui paljudes teistes omavalitsustes on kaasava eelarve raames võimalik teha ettepanekuid ainult füüsilise objekti rajamiseks, siis Viimsis jõuavad parima väljaselgitamiseks rahvahääletusele lisaks investeeringule ka tegevusprojektide elluviimine või ürituste korraldamine. Oluline on see, et elluviidav idee pakuks avalikku hüve võimalikult paljudele viimsilastele. Kaasahaaravaks teeb ettevõtmise rahvahääletus, kus igal vähemalt 16-aastasel Viimsi elanikul on õigus anda oma hääl meelepärasele ideele. Sõbralik ja üksteist austav kampaania oma idee toetuseks on samuti teretulnud!,“ selgitas vallavanem ning palus külavanematel oma kogukondades kaasava eelarve võimalusi aktiivselt tutvustada.

Külavanemate ümarlaud on regulaarne kohtumine, kus arutatakse vallavalitsuse ning külade koostööd, räägitakse külaelanike muretsema panevatest probleemidest ning vahetatakse infot. Seoses koroonaviiruse levikuga kevadel ja suvekuudel kohtumisi ei toimunud, kuid nüüdsest on need taas regulaarsed.