Kalastuskaartide taotlemine liigub iseteeninduskeskkonda

10. Mai 2022
Pildil sõna teade

Alates 10.05.2022 on väikesaarte püsielanikel võimalus soetada endale kalastuskaarte läbi iseteeninduse veebilehel www.kalaluba.ee.

Kalapüügiseaduse järgi annab kalastuskaarte Keskkonnaamet, kuid püsiasustusega väikesaare elanikele väljastas kaarte elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus. Sisuliselt täitis omavalitsus vahendaja rolli, kontrollides kalastuskaardi taotlemise menetluse raames elukoha vastavust ja eelnevaid rikkumisi. Kalastuskaartide taotlemise on Keskkonnaamet nüüdseks automatiseerinud. 

Loa taotlemisel tuleb isiku tuvastamiseks ja väikesaarele sissekirjutuse kontrollimiseks kõige pealt sisse logida www.kalaluba.ee keskkonda. Kui taotlejal puudub vähemalt pooleaastane sissekirjutus väikesaarele, siis ta endale kalastuskaarti osta ei saa. Seejärel tuleb veebilehel valida rubriik „Kalastuskaart“, mille all on eraldi loodud koht väikesaarte elanikele mõeldud kalastuskaartide ostmiseks.

Iga kalendrikuu kohta tuleb nüüd osta eraldi kalastuskaart ja kuu lõppedes esitada vastava kalendrikuu aruanne, mille kohta saadetakse kalastajale ka vastav e-kiri. Kalastuskaarte saab ostukorvi lisada ka 12 kuu kohta korraga. Samuti võimaldab uus süsteem korraga osta  erinevateks kuudeks ka erineva võrkude arvuga kalastuskaarte.

Kutsume üles väikesaare püsielanikuks olevaid kalastajaid uut süsteemi kasutama. Juhul, kui kalastuskaardi ostmine läbi uue portaali peaks tekitama raskusi, palume võtta ühendust Keskkonnaameti klienditoe spetsialistidega telefonil +372 662 5999

Lisainfo seaduste ja eeskirjade kohta leiab SIIT