Infoks Viimsi valla elanikele: Euroopa Parlamendi valimised 2019

04. Mai 2019
Mine valima!

Kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel

Euroopa Parlamendi valimised

Valimistoimingud ja tähtajad

 • Hiljemalt 06. mail 2019 saadab siseministeerium valijale valimiskaardi.
 • Valija, kes 15. päeval (11. mai 2019) enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole – helen.rives@viimisivv.ee
 • 16.-19. mai 2019 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
 • 16.-22. mai 2019  toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. maini kell 18.00.
 • 20.-22. mai 2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (Viimsi vallas jaoskond nr 1). Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
 • 26. mai 2019 on valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine neile, kes tervislikul või muul mõjuval põhjusel ei saa hääletada valimisjaoskonnas. Kodus hääletamist saab taotleda ainult elukohajärgsest valimisjaoskonnast valimispäeval kella 14-ni.

Valimisjaoskonnad Viimsi vallas

Valimisjaoskond nr 1 (telefon 5411 0055) asub Viimsi alevikus Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas.

Hääletada saavad Viimsi aleviku, Kelvingi küla, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla, Rohuneeme küla ja Naissaare elanikud ning valijad, kelle elukoha andmed Viimsi vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Samuti toimub valimisjaoskonnas nr 1 eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda  perioodil 25.-27. veebruaril ehk nendel kodanikel, kellel ei ole võimalik minna hääletama sinna, kus on nende  registreeritud elukoht Rahvastikuregistri andmetel.

Valimisjaoskond nr 2 (telefon 5411 0056) asub Haabneeme alevikus Randvere tee 8 Viimsi Keskkoolis.

Hääletada saavad ainult Haabneeme aleviku ja Pringi küla elanikud.

Valimisjaoskond nr 3 (telefon 5411 0057) asub Randvere külas Kibuvitsa tee 1 Randvere külakeskuses.

Hääletada saavad ainult Laiaküla küla, Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga küla, Pärnamäe küla, Randvere küla, Tammneeme küla ja Äigrumäe küla elanikud.

Valimisjaoskond nr 4 (telefon 5411 0058) Prangli saarel Idaotsa külas Prangli Põhikoolis.

Hääletada saavad ainult Idaotsa küla, Kelnase küla ja Lääneotsa küla elanikud.

Kõik valimisjaoskonnad on avatud eelvalimiste päevadel 20.05-22.05.2019 kella 12.00-20.00.

Euroopa Parlamendi valimiste päeval 26.05.2019 on kõik valimisjaoskonnad avatud 9.00-20.00.

Õigusaktid

 1. Euroopa Parlamendi valimise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/122122018020?leiaKehtiv)
 2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
 3. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
 4. Viimsi valla põhimäärus
 5. Viimsi vallavolikogu otsus 23.04.2019 nr 22 “Jaoskonnakonnakomisjoni liikmete nimetamine“
 6. Viimsi vallavolikogu otsus 18.12.2018 nr 83 “Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine”

Pane tähele!

Hääletamissedelite üle lugemine valla valimiskomisjoni  poolt toimub 27. mail 2019  algusega kell 10.00 Viimsi vallavalitsuses Nelgi tee 1, Viimsi vald, Harjumaa.

Iga hääleõiguslik kodanik saab aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee  sisestada oma elukoha aadressi ja kaart näitab, millises jaoskonnas ta saab hääletada. Info, millises jaoskonnas hääletada ja valimisjaoskonna kontakttelefon on kirjas ka personaalsel valijakaardil, mille väljastab valijatele Siseministeerium.