Hea lapsevanem anna oma panus!

06. Dets 2019
LAPSED

Viimsi vald pöördub lapsevanemate poole sooviga teada Viimsi valla 7-19aastaste laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise kohta. Küsitluse tulemustest saab vald parema üldpildi valla laste ja noorte huvide ning piirkondlike võimaluste kohta, mis on aluseks valdkondlikuks arendustegevuseks sh toetuste süsteemi paremaks välja töötamiseks.

TÄIDA LÜHIKE KÜSIMUSTIK hiljemalt 31. detsembriks (võtab aega u 5 minutit). Selleks mine SIIA . Vajalik on sisselogimine, seda saab teha nii ID-kaardi kui ka mobiili ID-iga. Süsteemi sisselogides näete oma lapse andmeid.

 • Andmete muutmiseks on vaja valida nupp „MUUDA“.
 • Seejärel vastata küsimusele: LAPS OSALEB või EI OSALE HUVITEGEVUSES.
 • Vastuse „EI OSALE “ puhul valida põhjendus. Juhul kui mõni muu põhjus, siis valida rippmenüüst „MUU“ ja kirjutada mis on põhjuseks.
 • "OSALES“ nuppu valides on võimalik valida rippmenüüst huvikooli. Juhul kui te huvikooli sh spordiklubi ei leia, palume valida „MUU“ ning kirjutada ise huvikooli või spordikooli nimi. 
 • Üldised ettepanekud Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse parandamiseks on võimalik kirjutada „märkuste lahtrisse“.
 • Juhul kui küsimustikku ei ole võimalik täita ARNO süsteemis, palume pöörduda Viimsi Vallavalitsusse huvihariduse vanemspetsialisti Kaija Mägi kaija.magi@viimsivv.ee poole.

MIKS ON KÜSIMUSTIKU TÄITMINE OLULINE?

Lapsevanem omab täit informatsiooni oma lapse ja noorte huviringide kohta. Olemasolevatest infosüsteemisest EHIS ja PAI saadav informatsioon ei pruugi olla hetkeseisu kajastav ning süsteemidest puuduvad huviringid, mis hetkel ei taotle Viimsi valla toetust või neil puudub huvikooli õppekava (EHIS kanne). Lisaks on omavalitsusel kohustus Eesti Noorsootöö Keskusele esitada unikaalne hõivatud laste arv, mille saame kokku erinevatest allikatest.

Juhime siinkohal tähelepanu, et isikukood kuulub tavaliste isikuandmete alla, millega saab otseselt või kaudselt isikut tuvastada. Seega ei ole tegu tundlike või eriliigiliste isikuandmetega, kuid nende töötlemisel ja käitlemisel rakendame isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Laste huvihariduse ja huvitegevuse andmete edastamiseks palume vajutada nuppu “Kinnita osalus”. Esitatud andmete muutmiseks ja tagasisideks palume e-posti teel pöörduda kaija.magi@viimsivv.ee.

TOETUSED VIIMSI VALLA LASTELE JA NOORTELE

 • Sporditegevuse toetus- 7-19aastaste lapsevanemate kinnitusega laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele, kelle ülesanne on sporditöö korraldamine ning võimaldamine;
 • Tallinna linnaga sõlmitud huvikoolide arveldamise leping, mille alusel toetame Tallinna munitsipaalhuvikoolides käivate laste ja noorte arvestusliku õppetasu maksmist;
 • Viimsi valla üldhariduskoolide kooli eelarvest tasustatavad huviringid;
 • MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis tegevustoetus;
 • Lapsevanematele makstav toetus 7-19aastaste lapse ja noore eest, kes kasvab vähekindlustatud või paljulapselises peres või raske ja sügava puudega;
 • Üks kord aastas saavad Viimsi vallas tegutsevad juriidilised isikud ja Viimsi Vallavalitsuse hallatavatele asutused taotleda 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamiseks, kättesaadavuse parendamiseks ja võimaluste mitmekesistamiseks projekti põhist toetust.