Haabneeme ja Viimsi keskuste soojusvõrkude rekonstrueerimine on lõpusirgel!

15. Nov 2019
Haabneeme ja Viimsi keskuste soojusvõrkude rekonstrueerimine on lõpusirgel

Adven Eesti AS teostab mai 2019 - mai 2020 Haabneeme ja Viimsi alevike soojusvõrkude rekonstrueerimistöid. Käesolevaks aastaks planeeritud tööd on lõpujärgus. Novembri lõpuks taastatakse kõikjal Haabneeme ja Viimsi keskustes asfaltkatted, sillutis ja äärekivid (Sõpruse tee ja Kaluri tee 3 piirkond, Kaluri tee 5, Kolhoosi-Kesk-Männi tee, Mereranna tee, Roosi-Aiandi-Nelgi tee, Pargi tee).

Detsembris tehakse täiendavalt projektijärgne freespuruga taastamine Kolhoosi teel ja betooniparandused Mereranna tee majade juures. Haljastuse taastamistöid nagu mullatööd, planeerimine, muruseemne külvamine, istikud jms sel aastal enam ebasobivatest ilmastikuoludest tulenevalt teha ei saa, need tööd on plaanis lõpule viia kevadel, aprillis-mais 2020. Seega edasine töökava näeb ette, et sel aastal taastatakse kõik katendid ja tehakse üldine ala heakorrastamine, järgmise aasta kevadel viimistletakse haljastus.

Praeguse seisuga on valmis ehitatud umbes 70% rajatavast 3 km pikkusest soojatorustiku võrgust. Sellest tulenevalt on eeloleval talvel soojakadu kindlasti väiksem, kui eelmistel aastatel, kuna torustikud on uued ja hea isolatsiooniga. 2020. aasta kevadel tehakse tööd kahel viimasel väiksemamahulisel etapil Viimsi alevikus (Alpikanni tee ja väike kamber Väike-Sepa tänaval), samuti kõik haljastustööd.

Soojatrassi ehitaja kontakt:

Pavel Petrov | Projektijuht | AS TREV-2 Grupp

Telefon: 5375 3073

E-post: pavel.petrov@trev2.ee

Maksim Ivanov | Objektijuht| AS TREV-2 Grupp

Telefon: 5802 4882

E-post: maksim.ivanov@trev2.ee

 

Omanikujärelevalve kontakt:

Virgo Savila | Infragate Eesti AS

Telefon: 517 2532

E-post: Virgo.Savila@infragate.ee

 

Adven Eesti AS kontakt:

Mathias Põlluveer  | Soojusvõrkude projektijuht| Adven Eesti AS

Telefon: 5626 6896

E-post: mathias.polluveer@adven.com