Algasid Lubja Klindipealse rekreatsiooniala rajamise I etapi tööd

30. juuni 2020
pilt

Väikestele ja suurtele mõeldud mängu- ja spordiväljaku ehituse I etapp valmib 30. augustiks 2020. Töid teostab Maatriks-RP OÜ. II etapi töödena teostatakse kõnnirada ning puhkeala klindi peale.

asendiplaan

Lisainfo
Kaie Mamontov
kaie.mamontov@viimsivv.ee
5687 0183