Viimsi valla teed | Viimsi vald

Viimsi valla teed

Viimsi vallas on 2017. aasta seisuga 357 kilomeetrit teid.
Sellest maanteid on 263 km (v.a. riigimaanteed), jalg-ja jalgrattateid on 44,4 km ning tänavaid 48,5 km.
Lisaks paikneb meie vallas 4 riigimaanteed, mida haldab Maanteeamet.
Aastaringselt teostab valla teedel tali- ja suvehoolet AS TREV-2 Grupp, kellega on sõlmitud hooldeleping perioodiks 2015-2020.

Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp

Aadress: Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn
Telefon: 677 6500 
E-post: trev2@trev2.ee 
Koduleht: www.trev2.ee

Viimsi valla teemeister on Siim Jürima, kellega saab kontakti 24 h telefon: 5301 5855  või e-post: viimsivald@trev2.ee

Muredest võib teada anda ka Viimsi valla abitelefonil 1345 või e-post: 1345@112.ee.

Riigimaanteede (Leppneeme mnt, Rohuneeme mnt, Randvere tee mnt, Muuga mnt) hoolet, teostab Viimsi vallas OÜ Üle.

OÜ Üle

Telefon: 5558 0240

Kaebused riigimaanteede osas palume edastada Maanteeinfokeskuse tasuta infotelefonil: 1510 või e-post: teeinfo@mnt.ee.

Erateid hooldavad erateede omanikud. Eraomandis olevate Viimsi vallas asuvate teede kohta saab andmeid kommunaalametist.

Kui Teil tekib küsimusi Viimsi valla teede kohta, siis võite pöörduda teedespetsialist Timmo Aleksandrovi poole e-post: timmo.aleksandrov@viimsivv.ee.

Viimsi valla tee ilmajaamad

Valla elanikel on võimalus jälgida valla teeolusid kahe Viimsi valla teeilmajaama kaudu - Pärnamäe teeilmajaam ja Rohuneeme teeilmajaam. Teeilmajaamade katsetused algasid juba detsembris, jaanuari keskpaigast on mõlemad ilmajaamad 100% töös.

Teeilmajaamade koondinfot saab vaadata Teeilmajaamade lehelt, kus on välja toodud vastava piirkonna õhutemperatuur, teekatte temperatuur, teeseis, tuule kiirus ja suund, kastepunkt jm liiklejale oluline info. Lisaks on Viimsi piirkonnas kajastatud ka kahe Randvere tee teekaamera pildid.

Teeilmajaamade veebileht - Viimsi valla teekaameraid näeb, kui suumida Viimsi valla peale ja klikata soovitaval jaamal.

Teehoolde olulised tähtajad:

 • 15. aprill - talihoolde lõpp 
 • 16. aprill - suvehoolde algus 
 • 1. mai - jooksva aasta teede remondiplaani esitamise tähtaeg 
 • 1. mai - asfaltbetoonkattega teede lappimistööde kaardistus ja nimekirja esitamise tähtaeg 
 • 10. mai - kevadpuhastustööde lõpp 
 • 15. mai - teepeenarde kevadise profileerimise lõpp 
 • 15. mai - teede kevadise hööveldamise lõpp 
 • 15. mai - kahjustatud liiklusmärkide asendamise ja õigumise lõpp 
 • 15. mai - kaitsepiirete hooldamise lõpp 
 • 15. mai - I tolmutõrje lõpp 
 • 1. juuni - uuendatavate teekatte märgistustööde loetelu esitamise tähtaeg 
 • 15. juuni - asendamist vajavate ja paigaldatavate liiklusmärkide loetelu esitamise tähtaeg 
 • 20. juuni - ribapindamiste ja pigikillustikuga parandamistööde lõpp 
 • 22. juuni - I niidutööde lõpp 
 • 1. august - II tolmutõrje lõpp 
 • 1. september - II niidutööde lõpp 
 • 15. september - teekraavide puhastuse lõpp 
 • 1. november - teepeenarde sügisese profileerimise lõpp 
 • 1. november - teede sügisese hööveldamise lõpp 
 • 1. november - sügispuhastustööde lõpp 
 • 15. november - suvehoolde lõpp 
 • 16. november - talihoolde algus