Soojamajandus | Viimsi vald

Soojamajandus

Küte

Valdav osa Viimsi ja Haabneeme alevikust asub kaugküttepiirkonnas. 
Täpsema skeemi piirkonna kohta leiad siit.

Viimsi valla kaugküttepiirkonna piirikirjelduse, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise korra ja soojusettevõtja arenduskohustuse leiad Viimsi Vallavolikogu määrusest Viimsi valla kaugküttepiirkonna kehtestamine.  

Viimsi valla kaugküttepiirkonnas pakub teenust Adven Eesti AS (endise nimega Fortum Termest AS). Vaata täpsemalt adven.ee

Muus osas toimib nn individuaalküte tarbija valikul.