Reovee kohtkäitlus

Reovee kohtkäitlusloa taotluseks tuleb esitada Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisosakonnale digitaalselt allkirjastatud reovee kohtkäitlusloa taotlus

Lisainformatsiooni reovee kohtkäitlusloa taotlemise kohta saab Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas.