Reovee äravedu

2020. aasta seisuga omavad Viimsi vallas kehtivat reovee äraveo luba järgmised ettevõtted:

OÜ TEHNIP 

Telefon: 502 8713
E-posttehnip@hot.ee

Trans-Toomapojad OÜ

Telefon: 5629 9035
E-post: info@fekaalivedu.com

Ragn-Sells AS

Telefon: 606 0439
E-post: info@ragnsells.ee

  • Reovee äraveo teenuse osutamise lube Viimsi valla territooriumi piires väljastab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond.
  • Reovee äraveo teenuse osutamiseks vajalike nõuetega saab tutvuda Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas.
  • Reovee äraveo teenuse loa taotlemiseks tuleb esitada Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonnale digitaalselt allkirjastatud taotlus SIIN. Reovee äraveo teenuse osutamise taotluse menetlus on tasuta ning menetluse aeg on kuni 30 päeva.

KONTAKT

Siim Reinla 
Kommunikatsioonide vanemspetsialist  
E-post: siim.reinla@viimsivv.ee  
Telefon: 602 8882 
Kabinet: 112 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

 

Videos