Reovee äravedu | Viimsi vald

Reovee äravedu

2018. aasta sügise seisuga omavad Viimsi vallas kehtivat reovee äraveo luba järgmised ettevõtted:

 

Reovee äraveo teenuse osutamise lube Viimsi valla territooriumi piires väljastab Viimsi valla kommunaalteenistus.

Reovee äraveo teenuse osutamiseks vajalike nõuetega saab tutvuda Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas.

Reovee äraveo teenuse loa taotlemiseks tuleb esitada Viimsi valla kommunaalteenistusele digitaalselt allkirjastatud reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu taotluse leiate siit. Reovee äraveo teenuse osutamise taotluse menetlus on tasuta ning menetluse aeg on kuni 30 päeva.

Täiendavate küsimuste puhul pöörduda siim.reinla@viimsivv.ee