Biolagunevate jäätmete KKK

Korduma kippuvad küsimused biolagunevate jäätmete liigiti kogumise kohta.

1. Mis muutus alates 1. jaanuarist 2023 biolagunevate jäätmete liigiti kogumise juures?
1.jaanuarist 2023. a hakkas Viimsi vallas kehtima uus jäätmehoolduseeskiri, mille kohaselt on kõikidel kohustuslik oma kinnistul biolagunevaid jäätmeid liigiti koguda. 

2. Kas mahuti asemel tohib kompostida?
Biolagunevaid jäätmeid võivad omal kinnistul kompostida üksik- ja paariselamud, kuid toidujäätmeid võib kompostida ainult kinnises mahutis, mis välistab haisu ja kahjurite levikut. Kui kinnistul kompostimisega ei tegeleta või tehakse seda osaliselt, siis on ka üksik- ja paariselamul kohustuslik sõlmida leping biolagunevate jäätmete äraveoks. 

Biolagunevate jäätmete mahuti kohustus on kinnistutel, millel on vähemalt kolm korterit.

3.    Mida tähendab nõuetekohane komposteerimine?
Kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises (kaanega ning igast küljest kinnine) kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti.

Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas.

4. Kas ja kuhu tuleks teatada, kui komposteerin biolagunevaid jäätmeid nõuetekohaselt enda kinnistul?
Vald on hetkel välja töötamas vastava teavituse tarbeks iseteeninduskeskkonda, kuid kuni see keskkond veel ei toimi, siis tuleks sellest kindlasti teada anda keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse-le e-maili teel toomas.luhse@viimsivv.ee. Teavituse juurde tuleb kindlasti lisada pilt nõuetekohasest komposteerimisest.

5. Kas rida- või korterelamus pole kompostimise võimalust?
Biolagunevate jäätmete äravedu ei tähenda, et kompostimisega ei tohiks kinnistul tegeleda, see õigus jääb ikka alles. Kui aga kõik korteriomanikud või kaasomanikud soovivad ja on valmis kompostima 100% biolagunevatest jäätmetest, on võimalik taotleda vabastus biolagunevate jäätmete mahutist. Sellisel juhul on aga vaja kinnistu kõigi korteri- või kaasomanike kirjalikku nõusolekut ning taotlejad peavad suutma tõestada, et kinnistul kompostimisega reaalselt tegeletakse. Viimsi Vallavalitsusel on ka õigus seda tegevust kontrollida. 

 

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist