Eralasteaia toetus

KUIDAS TOETUST SAADA

Eralasteaiale tuleb teatada, et olete Viimsi valda registreeritud. Taotluse toetuse saamiseks esitab valla haridusosakonnale eralasteaed, kus Teie laps hakkab käima.

TOETUSE MAKSMINE

 • Toetus tasutakse eralasteaiale. Eralasteaia poolt lapsevanemale esitatud arve on valla toetussumma võrra väiksem.
 • Toetust tasutakse lapse eest, kes on Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel arveldamisele kuuluva kalendrikuu kümnenda (10) kuupäeva seisuga kantud eralasteaia nimekirja ja on seal kogu kuu vältel.
 • Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul.
 • Toetust ei maksta lapse eest, kelle vanem või seaduslik esindaja on teinud taotluse Viimsi valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmiseks ning kellele on pakutud kohta Viimsi valla munitsipaallasteaias või Viimsi vallale hankelepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias ning kes on pakutud kohast loobunud.
 • Viimsi vallal peab olema konkreetse eralasteaiaga sõlmitud finantseerimise leping (nimekirja, milliste eralasteaedadega on lepingud sõlmitud leiate SIIT)

ERALASTEAIALE MAKSTAVA TOETUSE SUURUS (31.MÄRTSINI 2021)

 • 260 € kuus, kui laps ja mõlemad vanemad on registreeritud Viimsi valda ning laps käib täiskohaga eralasteaias.

 • 130 € kuus, kui üks vanematest ei ole Viimsi valda registreeritud või laps käib lasteaias osaajalise kohaga.
 • 260 € kuus, kui tegemist on üksikvanemaga (tuleb teha avaldus noorsoo- ja haridusametile ning lisada juurde koopia kohtuotsusest elatise väljanõudmisest või kontoväljavõte, kust kajastub elatise maksmine)
 • Kuni 320 € kuus 1,5 kuni 3-aastase lapse kohta kuus tingimusega, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetava kohamaksu osa ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Õppeaasta jooksul 4-aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused õppeaasta lõpuni. Toetuse suurus ei ole suurem kui 80% eralasteaia hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus.

MUUDATUSED TOETUSE MAKSMISES ALATES 1.APRILLIST 2021

 • Alates 1. aprillist 2021 on nõutav lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas toetuse maksmise kuul.
 • Viimsi vald hakkab 1. aprillist 2021 ostma erasektorist toetuslepingutega eralasteaia ja lapsehoiu teenust. See tähendab, et valla koostööpartneritest eralasteaiad ja lapsehoiud hoiavad lapse kohatasu võrdse munitsipaallasteaiaga ehk kohatasu saab olema 58 eurot.
 • Eralasteaiad teatavad vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks 2021, kas nad liituvad valla uue toetuslepinguga (lapsevanemale jääb kohatasuks 58 eurot) või valivad vabatahtliku toetuse lepingu (lapsevanema kohatasu hakkab sõltuma eralasteaia hinnakirjast ning on reeglina kõrgem kui 58 eurot)Viimsi valla kodulehel on alates 5. märtsist ära toodud eralasteaiad, kes hoiavad lapse kohatasu 58 euro raames, samuti need eralasteaiad ja lapsehoiud, kellel kohatasu on kõrgem.
 • Eralasteaia toetust saav laps ei pea olema MLA Viimsi Lasteaedade järjekorras.

OLULINE INFO SEOSES 2021/2022 ÕPPEAASTA KOMPLEKTEERIMISEGA

Eralasteaias käiv laps võib olla MLA Viimsi Lasteaedade järjekorras, aga kui lapsevanem ei soovi saada MLA kohapakkumist jooksvaks õppeaastaks (2021/22), peab ta ARNO süsteemis soovitud õppeaasta edasi lükkama. Kui seda edasi lükatud ei ole ja lapsele on MLA kohapakkumine tehtud ning lapsevanem pakkumisest loobub, kaotab ta eralasteaia  toetuse hetkest, mil oleks pidanud hakkama kehtima MLA kohapakkumine (näiteks 1. septembrist 2021). Õppeaasta edasilükkamisega jääb lapsele võimalus käia eralasteaias, aga taotleda soovi korral MLA kohta tulevikus (näiteks 2022/23 õppeaastal). Täpsema juhise leiate siit

  LISAINFO