Erakooli õpilase toetus

KUIDAS ESITADA 

Täida TAOTLUS  paberkandjal või saada digitaalselt allkirjastatuna aet.tampuu@viimsivv.ee. Lisa arve ja maksekorraldus. Hiljemalt märtsikuuks lisame taotluse mooduli haridusteenuste süsteemi Arno.

KUI TIHTI ESITADA 

Taotlusi võib esitada nii igakuiselt kui ka pikema perioodi eest. Oluline on jälgida, et taotletava perioodi vältel oleks lapse ja mõlema vanema registrijärgne elukoht Viimsi vallas.

KELLEL ON ÕIGUS TOETUSELE

Toetusele on õigus õpilasel, kes koos mõlema vanemaga on registreeritud Viimsisse ja õpib statsionaarses õppes. Kui õpilane õpib hetkel mittestatsionaarses õppes, siis toetus säilib käeosoleva õppeaasta lõpuni.

KUI SUUR ON TOETUS 

Toetus on 30 eurot ühes kuus.

KUST LEIDA LISAINFOT

Õppetoetuse kehtestamise kohta saab lugeda SIIT.

KONTAKT

Aet Tampuu 
Üldhariduse vanemspetsialist
Telefon602 8868
E-postaet.tampuu@viimsivv.ee