Haridusvaldkonna tegijate tunnustamine

AASTA HARIDUSTÖÖTAJA 

Tunnustame haridustöötajat, kelle panus ja isiklik eeskuju on õppeaasta jooksul kaasa aidanud laste ja/või noorte kujunemisele ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Viimsi valla hariduselu arengut.

Tunnustuse saaja pälvib valla tänukirja ja rahalise preemia, mis antakse üle õpetajate päeva pidulikul tähistamisel.

Taotluse saab esitada kuni 31. augustini 2022 

ESITA KANDIDAAT

AASTA HARIDUSTEGU

Tunnustame õppeaasta jooksul toimunud silmapaistvat innovaatilist haridustegu, mis on panustanud tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse ning aidanud väärtustada hariduselu Viimsi vallas.

Tunnustuse saaja pälvib valla tänukirja ja rahalise preemia, mis antakse üle õpetajate päeva pidulikul tähistamisel.

Taotluse saab esitada kuni 31. augustini 2022

ESITA KANDIDAAT

 

Märgake ja tunnustage Viimsi valla haridusvaldkonna tegijaid! 

  KONTAKT 

  Kadi Bruus
  haridusosakond
  Telefon: 602 8862
  E-post: kadi.bruus@viimsivv.ee 

  LISAINFO